ĐH Cần Thơ bị phạt do tuyển vượt chỉ tiêu, thông báo tuyển sinh không đúng

27/09/2023 06:32
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Đức Cường vừa ký Kết luận thanh tra hành chính tại Trường Đại học Cần Thơ.

Ông Nguyễn Đức Cường – Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Kết luận thanh tra số 59/KL-TTr, về việc thanh tra hành chính tại Trường Đại học Cần Thơ.

Theo đó, ngoài những kết quả tốt, đáng ghi nhận, nhà trường còn để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm như:

Về đào tạo trong trình độ đại học, trong thông báo tuyển sinh của năm 2022 (3 đợt đầu) của trường không có thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành, không tuân thủ đúng theo quy định của Bộ.

Trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp/cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 vượt số lượng quy định, về xác định chỉ tiêu tuyển sinh liên thông quy đổi với 3 ngành là: Kế toán, Kỹ thuật điện và Kỹ thuật Xây dựng.

Cụ thể: Chỉ tiêu của ngành Kế toán là 16, nhưng nhà trường đã xác định và công bố là 20, vượt 4 người, tương ứng với hơn 25% so với chỉ tiêu được xác định.

Chỉ tiêu ngành Kỹ thuật điện là 10, nhưng xác định và công bố là 30, vượt 20 người, tương ứng với tăng 200% so với chỉ tiêu được xác định.

Chỉ tiêu ngành Kỹ thuật Xây dựng là 12, nhưng xác định và công bố là 25, vượt 13 người, tương ứng với tăng 108% so với chỉ tiêu được xác định.

Trường Đại học Cần Thơ (ảnh: T.L)

Trường Đại học Cần Thơ (ảnh: T.L)

So với chỉ tiêu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo giao vào năm 2022, thì nhà trường đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu ở trình độ đại học. Cụ thể là ngành Sư phạm Hóa học vượt 1 người, ngành Sư phạm Lịch sử vượt 3 người.

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu với hình thức đào tạo liên thông vừa học vừa làm của năm 2022, đối với 2 ngành (là Kỹ thuật Xây dựng và Luật) so với chỉ tiêu do trường xác định.

Cụ thể là ở ngành Kỹ thuật Xây dựng, trường đã vượt 125% so với chỉ tiêu, ngành Luật tuyển vượt 121% so với chỉ tiêu được giao.

Trường tuyển vượt 6,9% ở ngành Thú y so với đề án tuyển sinh đã công bố.

Chương trình đào tạo hệ từ xa chưa thống nhất với chương trình đào tạo hệ chính quy đại học tương ứng của trường.

Trường tổ chức đào tạo tại phân hiệu ở Hậu Giang, nhưng chưa hoàn tất thủ tục thành lập phân hiệu.

Nhà trường chưa xây dựng định hướng phát triển Khoa học và Công nghệ dài hạn. Năm 2022, 2023 không ban hành kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ theo đúng quy định. Trường dành kinh phí cho đầu tư phát triển tiềm lực thấp hơn quy định.

Quyết định việc gia hạn thời gian đào tạo bằng tiếng Anh ngành Nuôi trồng thủy sản trình độ Thạc sĩ hết hiệu lực vào năm 2023. Tại thời điểm thanh tra, trường chưa tổ chức tuyển sinh ngành Nuôi trồng thủy sản trình độ Thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh vào năm 2023.

Hồ sơ viên chức đang theo học trình độ tiến sĩ ở nước ngoài có sai sót.

Về quan hệ quốc tế, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4/2023, trường tiếp nhận 5 giảng viên/nhà nghiên cứu và người lao động nước ngoài đến giảng dạy, làm việc, trong đó có 2 chuyên gia người Nhật Bản không có thông tin về trình độ đào tạo.

Trong năm 2022, nhà trường có đề án tổ chức Hội thảo quốc tế về sinh học – nông nghiệp chưa nêu rõ nguồn kinh phí, không ghi số tiền theo quy định. Trường đã tổ chức 2 cuộc hội thảo quốc tế không có văn bản đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết luận thanh tra nêu rõ, để xảy ra những thiếu sót, hạn chế, vi phạm như trên trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng phụ trách và các đơn vị có liên quan trong nhà trường.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường phải thường xuyên rà soát, có kế hoạch ban hành mới, sửa đổi bổ sung các quy định nội bộ cho phù hợp với các quy định của pháp luật, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là đối với các quy định có liên quan đến quản lý tuyển sinh, đào tạo, trước mắt sớm ban hành kế hoạch triển khai.

Sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của trường cho phù hợp.

Về công tác tuyển sinh, phải công bố chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp/cao đẳng lên đại học trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tổ chức tuyển sinh đối với các ngành học ở trình độ đại học đảm bảo theo chỉ tiêu đã đăng ký, đảm bảo chỉ tiêu do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, rà soát lại công tác liên kết đào tạo và công tác báo cáo bảo đảm theo đúng quy định.

Công tác Khoa học và Công nghệ trong năm 2023 và những năm tiếp theo phải đảm bảo mức chi phí hoạt động của trường theo đúng mức chi đã được quy định.

Đồng thời, đề nghị nhà trường tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (nếu có) theo thẩm quyền, báo cáo Hội đồng trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý theo thẩm quyền (nếu có) đối với các tập thể, cá nhân thuộc trường có liên quan đến tồn tại, thiếu sót, vi phạm như đã nêu ở trên.

Ngày 9/8/2023, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, áp dụng đối với Trường Đại học Cần Thơ.

Việt Dũng