Đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng

25/01/2024 17:14
Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong các ngày 24 và 25/01/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 36.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Trong các ngày 24 và 25/01/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 36.
Trong các ngày 24 và 25/01/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 36.

Xem xét đề nghị của Tỉnh ủy Lâm Đồng và An Giang về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Các đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trần Anh Thư, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Việt Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ quy định của Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Việt Trí; đề nghị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí Trần Đức Quận, Trần Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư.

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương