Đà Nẵng: Bổ sung 537 giáo viên hợp đồng để giải quyết bài toán thiếu giáo viên

20/07/2023 10:34
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-HĐND TP đã thông qua Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng lao động được ký kết tại các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT công lập năm học 2023-2024 là 537 chỉ tiêu.

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng, tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào chiều 19/7, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua Nghị quyết về số lượng hợp đồng lao động được ký kết tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập năm học 2023-2024 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.

Theo đó, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng lao động được ký kết tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố năm học 2023-2024 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ là 537 chỉ tiêu.

Trong đó, các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là 58 hợp đồng lao động và các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện là 479 hợp đồng lao động.

Ảnh minh họa: danang.gov.vn.

Ảnh minh họa: danang.gov.vn.

Ban Pháp chế đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc hợp đồng lao động vị trí việc làm giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP để giảng dạy tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận, huyện bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố có Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 31/5/2023 về số lượng hợp đồng lao động được ký kết tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập năm học 2023-2024 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, qua rà soát, năm học 2023-2024, số lượng lớp, học sinh tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng, trong khi nguồn số lượng người làm việc của thành phố đã không còn để bổ sung, đồng thời phải thực hiện tinh giản biên chế, giảm 10% số lượng người làm việc giai đoạn 2022-2026 theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Do đó, theo Ủy ban nhân dân thành phố, việc triển khai quy định của Chính phủ nêu trên thông qua ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố xác định số lượng hợp đồng lao động được ký kết để bố trí giáo viên tăng thêm tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo là hết sức cần thiết.

Ngân Chi