Chuyện lạ ở Học viện Y dược học cổ truyền VN: Phó GĐ ký bổ nhiệm...cho Giám đốc

15/03/2022 06:55
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hàng loạt những sai phạm tại Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã được Bộ Y tế chỉ ra. Nhiều sai phạm đã tồn tại rất lâu nhưng không được khắc phục.

Ngày 10/2, Thanh tra Bộ y tế đã có Kết luận số 02/KL- TTrB Kết luận thanh tra Việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tiếp dân, xử lý giải quyết đơn tại Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam (sau đây gọi tắt là Học viện).

Trong 82 trang Kết luận, Thanh tra Bộ Y tế đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm tồn tại trong nhiều năm xảy ra tại đơn vị này.

Phó giám đốc ký quyết định bổ nhiệm cho... Giám đốc

Theo Kết luận 02, Thanh tra Bộ Y tế đã chỉ ra sai phạm trong công tác quy hoạch tại Học viện.

Theo đó, Thanh tra Bộ Y tế đã chỉ ra giai đoạn 2018-2023, Học viện thực hiện công tác quy hoạch kéo dài.

Giai đoạn 2021-2026, Học viện chậm hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Học viện chưa xây dựng kế hoạch luân chuyển, đào tạo cán bộ quy hoạch của Học viện theo quy định.

Đáng chú ý, Học viện ban hành sai thẩm quyền quyết định, giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh đối với ông Đậu Xuân Cảnh, Giám đốc Học viện (Quyết định số 335/QĐ-HVYDHCTVN do ông Nguyễn Duy Thuần, Phó Giám đốc Học viện ký).

Ông Đậu Xuân Cảnh, Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam được ông Nguyễn Duy Thuần, Phó Giám đốc Học viện ký quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc bệnh viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. ảnh: Bộ Y tế

Ông Đậu Xuân Cảnh, Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam được ông Nguyễn Duy Thuần, Phó Giám đốc Học viện ký quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc bệnh viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. ảnh: Bộ Y tế

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, năm 2019, Giám đốc Học viện đã ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 6 cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, phó đơn vị, giao nhiệm vụ/kiêm nhiệm trưởng phó các đơn vị 37 trường hợp.

Năm 2020, ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 37 cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, phó đơn vị, giao nhiệm vụ kiêm nhiệm trưởng phó các đơn vị đối với 54 trường hợp.

Qua rà soát cho thấy, Học viện đã thực hiện không đúng quy định tại quyết định số 4286/QĐ-BYT ngày 4/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Giám đốc Học viện đã ký Quyết định giao nhiệm vụ, kiêm giữ chức vụ cho cấp phó đơn vị với thời hạn giao “cho đến khi có quyết định mới”, trong khi quy định là không quá 6 tháng.

Các trường hợp giao nhiệm vụ hoặc kiêm nhiệm cấp trưởng hoặc cấp phó các đơn vị là do thiếu điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm như: Chưa có trong quy hoạch, thiếu chứng chỉ bồi dưỡng lý luận chính trị trung cấp.

Đến nay, Học viện chưa rà soát điều kiện tiêu chuẩn để bổ nhiệm chính thức cho các viên chức đã đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Tính đến thời điểm hiện tại còn 92 trường hợp được giao nhiệm vụ tại các vị trí lãnh đạo, cá biệt có trường hợp ngoài chức vụ chính còn được giao thêm 3 chức vụ lãnh đạo ở các đơn vị khác.

Hầu hết những tồn tại về công tác cán bộ đã được Lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo Học viện khắc phục nhưng đến thời điểm thanh tra những tồn tại này vẫn chưa được khắc phục.

Ông Đậu Xuân Cảnh hiện đã nghỉ hưu và làm Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam từ tháng 12/2020 đến nay.

Tổ chức bộ máy cồng kềnh, thành lập đơn vị trái quy định

Cũng theo Kết luận 02 của Thanh tra Bộ Y tế, về tổ chức bộ máy, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam chưa thực hiện rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức của Học viện theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, có 9 phòng, 4 khoa (khoảng 43 bộ môn) và 7 đơn vị trực thuộc. Qua rà soát cho thấy, có 26 bộ môn, 5 phòng chức năng và 3 đơn vị trực thuộc có dưới 7 viên chức, đặc biệt trong đó có một số bộ môn chỉ có 2-3 viên chức như Bộ môn Mắt (2 giảng viên cơ hữu); Bộ môn Tai Mũi Họng (2 giảng viên cơ hữu); Bộ môn Hồi sức cấp cứu và Chống độc (3 giảng viên cơ hữu).

Học viện Y dược học học cổ truyền Việt Nam mắc nhiều sai phạm qua thanh, kiểm tra.

Người lao động ở Bệnh viện Y dược Tuệ Tĩnh điêu đứng vì bị nợ lương nhiều tháng. Ảnh: nld.com.vn

Người lao động ở Bệnh viện Y dược Tuệ Tĩnh điêu đứng vì bị nợ lương nhiều tháng. Ảnh: nld.com.vn

Đáng chú ý, Giám đốc Học viện đã ký ban hành quyết định số 1054/QĐ-HVYDHCTVN ngày 8/11/2018 về việc thành lập Trung tâm Đổi mới và Đào tạo theo nhu cầu xã hội là không đúng thẩm quyền và không đúng quy định.

Cụ thể, đây là đơn vị trực thuộc Học viện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng nên cơ quan có thẩm quyền thành lập phải là Bộ Y tế.

Học viện cũng làm sai trình tự, thủ tục thành lập không đúng theo quy định tại Nghị định 55/2021/NĐ-CP, không có Đề án thành lập, không có Tờ trình trình Bộ Y tế xem xét quyết định thành lập...

Tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Thanh tra Bộ nhận định trong năm 2020 – 2021, mặc dù số lượng bệnh nhân và công suất sử dụng giường bệnh giảm, nguồn thu của bệnh viện không đủ để chi cho hoạt động thường xuyên, nhưng Bệnh viện chưa thực hiện rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Thanh tra Bộ cũng đã nêu ra loạt sai phạm của Học viện, gồm: Chưa xây dựng ban hành Danh mục vị trí việc làm; Chưa rà soát, sửa đổi Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Chậm bàn giao hồ sơ viên chức cho Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Theo quy định, khi Bệnh viện Tuệ Tĩnh được điều chỉnh phân loại đơn vị sự nghiệp công lập từ đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên sang đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (theo Quyết định số 2218/QĐ-BYT ngày 4/6/2019) thì Học viện phải bàn giao toàn bộ hồ sơ viên chức cho Bệnh viện, tuy nhiên công việc này đến nay chưa hoàn thành.

Tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, đơn vị cũng chưa rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Từ thực tế trên, Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Học viện và Bệnh viện Tuệ Tĩnh khẩn trương rà soát lại toàn bộ bộ máy tổ chức của học viện theo quy định, xây dựng Đề án, thực hiện sáp nhập, tinh giản đầu mối các tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Tuyển sinh đại học vượt quá chỉ tiêu

Theo Kết luận của Thanh tra Bộ, tuyển sinh y khoa năm 2020 của Học viện vượt chỉ tiêu đăng ký 14%; tuyển sinh y học cổ truyền vượt chỉ tiêu đăng ký 12% (theo quy định, đơn vị được tuyển tăng không quá 10% so với chỉ tiêu).

Đối với chương trình đào tạo có các kỹ thuật chuyên môn y khoa, đối tượng học chưa hoàn toàn là cán bộ y tế.

Thanh tra Bộ yêu cầu Học viện thực hiện đúng quy định về chỉ tiêu tuyển sinh đại học, về tổ chức các lớp đào tạo khác.

Trần Phương