Các địa phương không được đặt ra bất kỳ rào cản nào khi HS lớp 10 chuyển trường

21/07/2023 14:00
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ trưởng lưu ý các địa phương cần hỗ trợ tối đa người học và không đặt ra bất kỳ rào cản nào cho học sinh khi chuyển trường của học sinh lớp 10. 

Sáng 21/7, tại tỉnh Nghệ An, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Ngô Thị Minh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo, chuyên viên 63 Sở Giáo dục và Đào tạo trong cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nỗ lực triển khai đổi mới giáo dục phổ thông trong điều kiện khó khăn

Báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành cho biết: Năm học 2022-2023 là năm thứ hai giáo dục trung học triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp trung học cơ sở và là năm đầu tiên đối với cấp trung học phổ thông.

Triển khai chương trình mới ở lớp 10 - lớp đầu tiên của giai đoạn định hướng nghề nghiệp khối lượng công việc nhiều, nhiều điểm mới cần triển khai, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai dạy học hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thẩm định và phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 7, lớp 10. Hướng dẫn các địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học các môn học đối với lớp 6, 7, 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt.

Đồng thời, chỉ đạo các địa phương giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đối với các lớp còn lại thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, bảo đảm tính kết nối với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các nhà trường đã phát huy tính chủ động, linh hoạt trong việc triển khai thực hiện chương trình mới; đội ngũ giáo viên đã thực hiện hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; việc tổ chức quản lí đã chuyển dần theo hướng quản trị nhà trường.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia tiếp tục đổi mới và đạt được kết quả tốt; các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2023 đạt thành tích cao. Tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của phụ huynh học sinh.

Công tác phổ cập giáo dục cấp trung học cơ sở được các địa phương quan tâm và duy trì; công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đã đạt được nhiều kết quả, tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục.

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; tăng cường phân cấp quản lý, giao quyền cho các cơ sở giáo dục được xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng cơ sở giáo dục, địa phương. Thực hiện khá tốt công tác quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học.

Bên cạnh những kết đạt được cho thấy sự nỗ lực, đặc biệt là trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở 2 cấp học, thực tiễn triển khai trong năm học cũng cho thấy còn những tồn tại, khó khăn cần khắc phục đối với giáo dục trung học.

Đó là việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường ở một số cơ sở giáo dục còn chưa phù hợp dẫn tới hiệu quả thực hiện chương trình một số môn học, hoạt động giáo dục chưa bảo đảm thực hiện đúng theo yêu cầu của chương trình mới. Một số cơ sở giáo dục còn cứng nhắc trong triển khai chương trình các môn học/hoạt động giáo dục mới.

Đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ về cơ cấu, còn thừa thiếu cục bộ và thiếu so với quy định, đặc biệt là môn Âm nhạc, môn Mỹ thuật ở cấp trung học phổ thông. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục không đồng đều. Việc tập huấn đội ngũ giáo viên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 còn bất cập. Tình trạng thiếu trường, lớp còn tồn tại ở một số địa phương.

Chia sẻ về nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho rằng: Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông là một vấn đề lớn. Đây là lần đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng một cách tổng thể, toàn diện, đồng bộ tất cả các môn học, hoạt động giáo dục ở các cấp học, lớp học theo tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Chủ trương xã hội hoá biên soạn sách giáo khoa cũng lần đầu được thực hiện, chưa có kinh nghiệm trong quá khứ. Số lượng các cơ sở giáo dục trung học lớn, điều kiện kinh tế - xã hội của các địa phương khác nhau nên việc đầu tư cho các điều kiện đảm bảo chất lượng khác nhau.

Ổn định quy mô, hoạt động của giáo dục thường xuyên

Báo cáo về kết quả của giáo dục thường xuyên trong năm học 2022-2023, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên Hoàng Đức Minh cho biết: Quy mô và mạng lưới các cơ sở giáo dục thường xuyên tại các địa phương về cơ bản được duy trì ổn định trong năm học. Hệ thống các trung tâm giáo dục thường xuyên ổn định về mạng lưới và hoạt động, nhiều trung tâm đã chủ động học hỏi, nghiên cứu nhu cầu người học, chủ động đa dạng hóa các chương trình giáo dục thường xuyên, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên Hoàng Đức Minh báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên Hoàng Đức Minh báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đối với khóa tuyển sinh lớp 10 năm học này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán.

Các cấp quản lý từ Sở, phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị đã chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo, đặc biệt là việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cho việc triển khai dạy học lớp 10 Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Số lượng 100% giáo viên dạy lớp 10 đã tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chương trình, sách giáo khoa lớp 10. Các đơn vị đã bố trí đủ phòng học, khuyến khích học viên mua đủ sách giáo khoa phục vụ việc học tập.

Theo báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo, đa số các tỉnh vẫn duy trì và huy động số người học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông là 384.866 học viên, tăng hơn 40.000 học viên so với năm học 2021-2022.

Cũng trong năm học, nhận thức của cán bộ và người dân về lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập đã chuyển biến tích cực. Việc ban hành kế hoạch triển khai công tác xây dựng xã hội học tập và công tác phổ cập giáo dục - xoá mù chữ, văn bản hướng dẫn được thực hiện nghiêm túc. Việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn xoá mù chữ của tỉnh và các cấp thực hiện đúng quy trình theo quy định.

Khó khăn, tồn tại của giáo dục thường xuyên được Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên nhìn nhận như: Vẫn còn địa phương chưa thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; việc huy động người mù chữ ra học các lớp xoá mù chữ ở một số địa phương chưa được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; chất lượng giáo dục thường xuyên vẫn còn hạn chế, do chất lượng đầu vào thấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học còn thiếu thốn, ít được đầu tư xây dựng, mua sắm; đội ngũ giáo viên biên chế dạy văn hóa tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên chưa đủ về số lượng và cơ cấu, đội ngũ giáo viên hợp đồng lao động không ổn định…

Năm học 2023-2024, giáo dục thường xuyên định hướng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về học tập thường xuyên, học suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác xóa mù chữ.

Đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên. Tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục thường xuyên trên tinh thần thiết thực, hiệu quả. Thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả các Chương trình giáo dục thường xuyên. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các chương trình giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên. Tăng cường truyền thông về giáo dục thường xuyên...

Quan tâm hơn nữa, có chính sách thúc đẩy giáo dục thường xuyên

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo đã có những trao đổi từ thực tiễn kinh nghiệm triển khai các nhiệm vụ giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên trong năm học 2022-2023; đồng thời chia sẻ những khó khăn và đề xuất, kiến nghị.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phần thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phần thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Tuấn Khanh cho biết: Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục tỉnh An Giang đã hoàn thành nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ giáo dục trung học, đặc biệt là triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều thuận lợi, nhận được đa phần ủng hộ của học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh.

Đối với việc lựa chọn tổ hợp môn học ở lớp 10, ông Khanh cho hay: Sau một năm triển khai việc lựa chọn môn học và chuyên đề học tập của học sinh ở An Giang diễn ra thuận lợi, rất ít học sinh có nhu cầu chuyển đổi môn học. Làm được việc này là do tỉnh đã làm tốt khâu tuyên truyền, giới thiệu để học sinh, phụ huynh học sinh có sự lựa chọn phù hợp.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Tuấn Khanh chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Tuấn Khanh chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Từ thực tiễn triển khai chương trình mới tại địa phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép linh hoạt số học sinh/lớp với các môn/chuyên đề lựa chọn; cho phép các sở tham mưu linh hoạt điều động, bố trí giáo viên phù hợp theo từng năm học.

Một số vấn đề khác trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 như xây dựng, ban hành tài liệu giáo dục địa phương, mua sắm thiết bị dạy học, hướng dẫn việc tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp… cũng được địa phương trao đổi.

Nhận định đang có sự khập khiễng giữa giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh Nguyễn Thị Bạch Vân đề nghị, cần có chính sách quan tâm hơn nữa tới giáo dục thường xuyên, tăng cường truyền thông về vị trí, vai trò của giáo dục thường xuyên.

Cũng để nâng cao chất lượng của giáo dục thường xuyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai Nguyễn Thế Dũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường tập huấn cho cán bộ, giáo viên về nội dung, phương pháp học tập; có hướng dẫn cụ thể hơn về thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên mới để các địa phương triển khai.

Năm học 2023-2024 - đoạn bứt tốc của đổi mới giáo dục phổ thông

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh vị trí, ý nghĩa đặc biệt của năm học 2023-2024 trong tiến trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - khi đây là một năm vừa nhìn lại kết quả 3 năm đã triển khai, trực tiếp triển khai các lớp 4, 8, 11 và chuẩn bị các điều kiện triển khai các lớp cuối cùng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý các địa phương cần hỗ trợ tối đa người học và không đặt ra bất kỳ rào cản nào cho học sinh khi chuyển trường. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý các địa phương cần hỗ trợ tối đa người học và không đặt ra bất kỳ rào cản nào cho học sinh khi chuyển trường. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2023-2024 được coi là đoạn bứt tốc để chuẩn bị cho giai đoạn cuối của quá trình triển khai Chương trình, Bộ trưởng cho rằng, sự chú ý, năng lượng, sự quan tâm, chính sách, mức độ tập trung của năm nay cần tăng cường và có sự tập trung cao độ.

“Năm khởi động có cái khó riêng, năm tăng tốc có cái khó riêng, năm gói lại có cái khó riêng. Chúng ta đang đứng trước năm học với khối lượng công việc nhiều nhất trong toàn bộ chu trình đổi mới. Chúng ta đã đã tích luỹ được một số năm, đã nhìn thấy ưu điểm, khuyết điểm để rút kinh nghiệm, nếu năm nay không vượt qua được, khuyết điểm sẽ vẫn còn nguyên, khó khăn sẽ tích thêm và ảnh hưởng tới cả quá trình đổi mới giáo dục phổ thông”, Bộ trưởng chia sẻ.

Từ việc chủ động nhìn nhận những điểm khó trong thực tiễn triển khai thời gian qua, Bộ trưởng đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung cao độ đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá, đặc biệt với các môn học mới. Trong đó, quan tâm tập huấn thường xuyên, liên tục cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tăng cường các hội giảng trao đổi kinh nghiệm như một số Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai có hiệu quả; tổ chức nhóm hỗ trợ để sẵn sàng giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc của đội ngũ giáo viên; dành sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho khối trung học cơ sở; tăng cường hỗ trợ, chia sẻ, giám sát, dẫn dắt đội ngũ hiệu trưởng, bởi đây chính là “nhạc trưởng” của đổi mới ở cấp cơ sở.

Cũng liên quan đến đội ngũ, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tái đi thực tế tại các trường phổ thông của giảng viên sư phạm. “Nếu xa lạ với thực tiễn đang diễn ra ở giáo dục phổ thông, không có trải nghiệm thực tế, không bám sát, nắm chắc thực tiễn đổi mới, đội ngũ này sẽ không thể dạy một cách hiệu quả cho giáo sinh - những giáo viên tương lai sẽ triển khai thực hiện chương trình mới. Từ đó, các trường sư phạm không thể thực hiện được nhiệm vụ đồng hành, tham gia dẫn dắt trong hệ thống khi thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông”, Bộ trưởng nêu rõ.

Trước ý kiến của một số địa phương về việc chuyển trường của học sinh lớp 10 nhưng khó khăn bởi tổ hợp môn học lựa chọn khác nhau, Bộ trưởng lưu ý các địa phương cần hỗ trợ tối đa người học và không đặt ra bất kỳ rào cản nào cho học sinh khi chuyển trường. Công tác hướng nghiệp, phân luồng cũng phải được thực hiện bằng sự thuyết phục, qua sự lựa chọn của người học, không được triển khai cứng nhắc.

Chia sẻ về hai khối chưa nhận được sự chú ý đúng mức là giáo dục mầm non và giáo dục thường xuyên, Bộ trưởng đã có những lưu ý cụ thể về việc tăng cường mối quan tâm, chú ý với khối giáo dục thường xuyên trong thời gian tới, sao cho tương xứng với tầm quan trọng của khối giáo dục này.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận nỗ lực của các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương để có một năm học dù nhiều công việc bộn bề, nhiều khó khăn nhưng đã hoàn thành với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên.

Thứ trưởng trao đổi về một số nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho năm học mới. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ trưởng trao đổi về một số nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho năm học mới. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lưu ý về một số nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho năm học mới, Thứ trưởng nhấn mạnh tới việc xây dựng hệ thống văn bản, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời, trong đó lãnh đạo phải là người định hướng, truyền cảm hứng, hiểu văn bản hơn ai hết.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện phân cấp gắn với trách nhiệm giải trình; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp và hợp tác, bao gồm phối hợp tốt giữa sở với sở, trường với trường, phối hợp với các sở ngoài tỉnh khác nhau…; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp tục tăng cường bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy chương trình mới; tổ chức phát động tốt các phong trào thi đua phù hợp với thực tiễn địa phương.

Phạm Minh