3 năm liên tục, ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN không có nguồn thu từ dự án NCKH

18/09/2023 09:15
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Theo Hiệu phó Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, không có số liệu về nguồn thu từ dự án NCKH vì đó không phải là hoạt động mang lại nguồn thu.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tại báo cáo ba công khai của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trong các năm có dữ liệu là năm 2018, 2019 và 2020, điều đáng chú ý là các năm này, trường đều có thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tuy nhiên không có thống kê mức kinh phí cụ thể của các dự án. Đồng thời, thể hiện trong báo cáo công khai tài chính hàng năm cũng không có số liệu về nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, có thể thấy số lượng dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thực hiện qua từng năm là khá "khiêm tốn". Trong 3 năm liên tục, con số này chỉ dừng ở con số thống kê dao động từ 5 đến 11 dự án.

Theo đó, trong báo cáo công khai về thông tin chất lượng đào thực tế của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2018 cho biết, tại mục công khai thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn có 5 dự án được nêu.

Đáng nói, thông tin nêu trong báo cáo nói trên chỉ đề cập đến người thực hiện các dự án, thời gian thực hiện cũng chỉ ghi theo năm chứ không ghi mốc thời điểm bắt đầu và kết thúc dự án.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: hubt.edu.vn ảnh 1

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: hubt.edu.vn

Tiếp đó, trong năm 2019 trường đại học này cũng chỉ có 6 dự án được thực hiện. Đáng nói, trong báo cáo của năm này, ngoài công khai về tên dự án và người thực hiện thì dữ liệu về mốc thời gian hay kinh phí thực hiện cũng đều không có.

Còn trong năm 2020, số lượng các dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có nhỉnh hơn, nằm ở mức 11 dự án. Tuy nhiên, cũng giống như các năm trước đó, các dự án nói trên chỉ nêu thông tin về tên và người thực hiện chứ không có dữ liệu về thời gian và kinh phí thực hiện.

Liên quan đến việc này, phóng viên tiếp tục tìm hiểu tại bảng công khai tài chính trong các năm 2018, 2019 và 2020 của trường đại học này. Một thông tin đáng chú ý là thống kê trong các năm cho thấy, trong tổng thu năm của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ không có nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.


Nhiều dự án NCKH của ĐH Kiến trúc Hà Nội có kinh phí thực hiện hàng tỷ đồng

Cụ thể, trong năm 2018, trường đại học này thống kê tổng nguồn thu là 260 tỷ đồng với các đầu mục là thu từ ngân sách, thu từ học phí, thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thu từ các nguồn hợp pháp khác.

Trong 4 đầu mục nói trên, mục thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và từ ngân sách không có dữ liệu báo cáo. Riêng chỉ có nguồn thu từ học phí với số tiền là 252,2 tỷ đồng và thu từ nguồn hợp pháp khác là 7,8 tỷ đồng. Hai đầu mục có dữ liệu cộng lại bằng tổng thu mà nhà trường này công bố.

Qua số liệu như vậy có thể hiểu là, trong năm 2018, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội không có nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dù trong năm này trường thực hiện 5 dự án.

Tương tự, khi khảo sát trong báo cáo tài chính năm 2019 có thể thấy, trong tổng thu năm là 353,2 tỷ đồng, cũng không có thống kê về nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Cụ thể, trong 4 đầu mục thì có mục thu từ học phí là 340,0 tỷ đồng và thu từ nguồn hợp pháp khác là 13,2 tỷ đồng. Tổng của hai đầu mục nói trên cộng lại bằng con số tổng thu năm 2019 của trường đại học này.


Tuyển ít hơn chỉ tiêu, Phó HT Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN nêu lý do

Các mục còn lại như thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thu từ ngân sách không có số liệu thống kê. Như vậy, giống như năm trước đó, năm 2019 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội không có nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Còn trong năm 2020, trong báo cáo công khai tài chính của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho thấy, năm này có tổng thu là 365,2 tỷ đồng. Trong đó, thu từ học phí là 352,9 tỷ đồng và thu từ nguồn hợp pháp khác là 12,3 tỷ đồng.

Tương tự hai năm trước đó, trong báo cáo này cũng không có con số thống kê về nguồn thu từ ngân sách và từ các dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Bảng thống kê về tổng thu các năm và số dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mà Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ thực hiện:

Năm 2020 2019 2018
Tổng thu (Đ.v: tỷ đồng) 365,2 352,2 260
Từ học phí (Đ.v: tỷ đồng) 352,2 340 252,2
Từ nguồn hợp pháp khác (Đ.v: tỷ đồng) 12,3 13,2 7,8
Từ NCHK và CGCN (Đ.v: tỷ đồng) - - -
Tổng dự án NCKH thực hiện 11 6 5

Lý giải về điều này Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hóa - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, việc thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại đây còn "yếu" nên nhà trường không coi đó là một hoạt động mang lại nguồn thu.

"Hoạt động nghiên cứu khoa học là một mảng riêng của nhà trường. Trong đó, đối tượng là các sinh viên đã học tập ở nhà trường nhiều năm sẽ cùng với các sinh viên mới sẽ thực hiện việc nghiên cứu dưới sự kèm cặp và hướng dẫn của một số giảng viên trong trường.

Khi thực hiện việc này, nhà trường chỉ lấy một phần kinh phí rất nhỏ, không đáng kể so với tổng thể dự án, được xem là chi phí cho quản lý.

Về nguồn kinh phí thì sẽ huy động từ các bạn sinh viên đăng ký tham gia thực hiện dự án. Toàn bộ chi phí đóng góp sẽ dùng để trang trải cho chi phí trong quá trình thực hiện. Việc các học sinh thực hiện các dự án cũng được coi như chúng tôi tổ chức cho học sinh học ngay từ đầu", Giáo sư Vũ Văn Hóa thông tin thêm.

Trung Dũng

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

chủ đề nổi bật