Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới là Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước

15/06/2024 06:29
Lưu Diễm
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm - tân Ủy viên HĐGSNN nhiệm kỳ 2024-2029 đồng thời là Chủ tịch Hội đồng giáo sư liên ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm.

Vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 05/QĐ-HĐGSNN về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Theo quyết định, có 28 Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước đồng thời là Chủ tịch 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành. Trong đó, 16/28 ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029 là thành viên mới so với nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm là 1 trong 16 thành viên mới của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029. Giáo sư Lâm đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm.

So với nhiệm kỳ 2018-2023, danh sách Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 có 16/28 người là thành viên mới. Ảnh: HĐGSNN.
So với nhiệm kỳ 2018-2023, danh sách Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 có 16/28 người là thành viên mới. Ảnh: HĐGSNN.

Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới là tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước

Theo bản lý lịch khoa học tự kê khai (ngày 26/4/2024) và được đăng trên website của Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho thấy, Giáo sư Trần Đại Lâm sinh năm 1971, đã bảo vệ thành công bằng tiến sĩ vào năm 2003 tại Đại học Tổng hợp Paris VII, Cộng hoà Pháp.

Thầy Lâm được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư vào năm 2009 tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đến năm 2018, cũng tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, thầy Lâm tiếp tục được bổ nhiệm chức danh giáo sư.

Tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước có chuyên môn là chuyên ngành khoa học Hóa vô cơ. Hiện nay, Giáo sư Trần Đại Lâm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Từ năm 2011-2016, thầy Lâm là thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Từ năm 2015-2016 và 2019-2023, thầy là thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở ngành Hoá học, Học viện Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Giáo sư Trần Đại Lâm tiếp tục làm Thư ký Hội đồng Giáo sư liên ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm từ năm 2019 đến 2023.

Nâu Ảnh Ảnh ghép Cá nhân Ảnh bìa Facebook.png
Giáo sư Trần Đại Lâm- tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm

Về hoạt động hướng dẫn nghiên cứu sinh (đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ), thầy Lâm hướng dẫn chính tổng cộng 9 nghiên cứu sinh và hướng dẫn phụ 4 nghiên cứu sinh.

Công bố khoảng 200 bài báo tạp chí quốc tế, 100 bài báo trong nước

Theo tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ứng viên được giới thiệu phải đáp ứng các quy định tại Điều 17 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Điều 3, Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT.

Trong đó, quy định thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở cần có uy tín chuyên môn khoa học cao, có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng.

Với yêu cầu này, trong bản kê khai cho thấy, thầy Lâm đã công bố tổng số khoảng 300 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học. Trong đó, có khoảng 100 bài báo trên tạp chí trong nước và khoảng 200 bài báo trên tạp chí quốc tế (ISI, Scopus và các tạp chí quốc tế khác).

Danh mục một số bài báo tiêu biểu đăng trên tạp chí khoa học quốc tế trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất của Giáo sư Trần Đại Lâm như sau:

Về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước Trần Đại Lâm đã chủ trì/chủ nhiệm tổng số 3 chương trình, đề tài cấp Nhà nước; 12 cấp Bộ và tương đương.

Kê khai về những thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu cho thấy Giáo sư Trần Đại Lâm đã chủ biên gồm 4 sách chuyên khảo và 2 chương sách xuất bản (book chapter).

Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình được công bố của Giáo sư Trần Đại Lâm (ảnh chụp màn hình bản kê khai của thầy Lâm)
Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình được công bố của Giáo sư Trần Đại Lâm (ảnh chụp màn hình bản kê khai của thầy Lâm)

Ngoài ra, về các công trình khoa học khác, thầy Lâm có tổng số 12 sáng chế và giải pháp hữu ích trong suốt quá trình sự nghiệp hoạt động nghiên cứu của mình. Theo đó, danh mục về bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích trong vòng 5 năm trở lại đây cụ thể như sau:

Năm 2020 có 02 sáng chế, giải pháp hữu ích;

Năm 2021 có 02 sáng chế, giải pháp hữu ích;

Năm 2022 có 01 sáng chế, giải pháp hữu ích;

Năm 2023 có 03 sáng chế, giải pháp hữu ích;

Năm 2024 có 01 sáng chế, giải pháp hữu ích.

Danh mục một số công trình khoa học, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích trong 5 năm trở lại đây của Giáo sư Trần Đại Lâm (ảnh chụp màn hình bản kê khai của thầy Lâm)
Danh mục một số công trình khoa học, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích trong 5 năm trở lại đây của Giáo sư Trần Đại Lâm (ảnh chụp màn hình bản kê khai của thầy Lâm)

Chi tiết bản kê khai lý lịch khoa học của Giáo sư Trần Đại Lâm xem TẠI ĐÂY.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước bao gồm:

1. Giải quyết công việc của Hội đồng Giáo sư nhà nước theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

2. Tham gia công việc của Hội đồng Giáo sư nhà nước với tư cách thành viên Hội đồng.

3. Được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước giao nhiệm vụ và bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

4. Tổ chức xây dựng phương hướng hoạt động và xác định các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến Hội đồng Giáo sư ngành được phân công phụ trách phù hợp với Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Quy chế này, báo cáo Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước thông qua và tổ chức thực hiện.

5. Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Hội đồng Giáo sư ngành được phân công theo quy định.

6. Được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở (Điều 17, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg) quy định:

1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.

2. Trung thực, có uy tín chuyên môn khoa học cao, có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng.

3. Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước phải có chức danh giáo sư; trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư.

5. Đang tham gia đào tạo, bồi dưỡng và quản lý từ trình độ đại học trở lên.

6. Có sức khỏe, thời gian để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lưu Diễm