Giáo sư Phạm Hồng Quang là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục

12/06/2024 06:28
Thanh Thuý
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Quang - tân Ủy viên HĐGSNN nhiệm kỳ 2024-2029 đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục.

Ngày 31/5, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 05/QĐ-HĐGSNN về việc bổ nhiệm 28 Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo danh sách Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Quang là 1 trong 16 thành viên mới so với nhiệm kỳ trước đó.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Quang cũng đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Quang (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục, hiện công tác tại Đại học Thái Nguyên). Ảnh: Thuỷ Tiên
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Quang (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục, hiện công tác tại Đại học Thái Nguyên). Ảnh: Thuỷ Tiên

Theo bản lý lịch khoa học tự kê khai đăng trên website của Hội đồng Giáo sư nhà nước cho thấy, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Quang sinh năm 1964, tốt nghiệp tiến sĩ vào năm 1999 tại Việt Nam.

Năm 2004, thầy Quang được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Đại học Thái Nguyên. Năm 2016, cũng tại Đại học Thái Nguyên, thầy Quang được bổ nhiệm chức danh giáo sư.

Tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước có chuyên môn là Khoa học Giáo dục.

Hiện nay, thầy Quang đang đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên.

Trước đó, thầy Quang cũng là thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên từ 2015-2019; Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên từ 2018-2023; Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục từ 2019-2023 và là thành viên Uỷ ban về Giáo dục và Phát triển nhân lực.

Thông tin kê khai thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Giáo sư Phạm Hồng Quang cho thấy, tổng số sách thầy đã chủ biên gồm 12 sách chuyên khảo và giáo trình; 02 chương sách. Trong đó, thầy Quang là chủ biên 7 sách.

Ngoài ra, thầy Quang có 4 sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất được xuất bản lần lượt các năm 2021 và 2022 gồm:

Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình do Giáo sư Phạm Hồng Quang kê khai tại lý lịch khoa học
Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình do Giáo sư Phạm Hồng Quang kê khai tại lý lịch khoa học

Về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tổng số chương trình mà tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước Phạm Hồng Quang đã chủ trì/chủ nhiệm là 12 chương trình. Trong đó, 2 đề tài cấp Nhà nước, 10 cấp Bộ và tương đương.

2 đề tài cấp nhà Nhà nước gồm: "Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035", đề tài cấp quốc gia, nghiệm thu 2021; Giáo sư Phạm Hồng Quang chủ trì; "Nghiên cứu môi trường giáo dục và động lực giảng dạy của giảng viên", năm thực hiện 2012-2013, nghiệm thu 2014; Giáo sư Phạm Hồng Quang chủ trì (đề tài NAFOSTED)

7 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, trong đó 6 đề tài nghiệm thu loại tốt; 1 đề tài nghiệm thu loại xuất sắc do Giáo sư Phạm Hồng Quang chủ trì.

3 đề tài khoa và và công nghệ cấp tỉnh, trong đó có 2 đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất.

Trong hoạt động hướng dẫn nghiên cứu sinh (đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ), thầy Quang đã hướng dẫn chính tổng cộng 7 nghiên cứu sinh.

Về các công trình khoa học chính trong cả quá trình, tính đến thời điểm kê khai lý lịch, Giáo sư Phạm Hồng Quang đã công công bố 80 công trình đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế gồm 76 bài báo khoa học trên tạp chí trong nước, và 04 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế.

Trong đó, theo danh mục bài báo khoa học công bố trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất, thầy Quang có 14 bài báo khoa học trên tạp chí trong nước; 4 bài trên tạp chí quốc tế.

Một số bài báo đăng trên tạp chí trong nước của Giáo sư Phạm Hồng Quang (ảnh chụp màn hình bản kê khai của thầy Quang).
Một số bài báo đăng trên tạp chí trong nước của Giáo sư Phạm Hồng Quang (ảnh chụp màn hình bản kê khai của thầy Quang).

Về số lượng các công trình khoa học chính trong cả quá trình, thầy Quang có 04 bài báo đăng Tạp chí quốc tế; 02 bài báo đăng Hội nghị quốc tế; 59 bài báo đăng Tạp chí trong nước; 14 Sách và Giáo trình.

Trong sự nghiệp của mình, tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước Phạm Hồng Quang đã đạt 1 giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước là: Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2022.

Chi tiết bản kê khai lý lịch khoa học của Giáo sư Phạm Hồng Quang TẠI ĐÂY.

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở (Điều 17, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg) quy định:

1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.

2. Trung thực, có uy tín chuyên môn khoa học cao, có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng.

3. Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước phải có chức danh giáo sư; trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư.

5. Đang tham gia đào tạo, bồi dưỡng và quản lý từ trình độ đại học trở lên.

6. Có sức khỏe, thời gian để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thanh Thuý