Từ ngày 1/1/2024, người học chuyên ngành tâm thần, pháp y sẽ được miễn học phí

29/11/2023 06:24
Tường San
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Từ 1/1/2024, Nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí, chi phí sinh hoạt cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần,...

Kể từ ngày 01/01/2024, Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 sẽ có hiệu lực thi hành.

Nổi bật trong đó là Điều 105 về Đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề. Theo đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổ chức, tạo điều kiện cho người hành nghề tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, bồi dưỡng về chuyên môn kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Chính phủ).

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Chính phủ).

Về chính sách cấp học bổng, Điều 105 quy định, Nhà nước có chính sách về cấp học bổng khuyến khích học tập cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu có kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện để cấp học bổng tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước;

Không những vậy, Nhà nước cũng cấp học bổng chính sách cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, Luật này cũng quy định, Nhà nước hỗ trợ đối với người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu như sau:

Nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước; Hỗ trợ tiền đóng học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học tương ứng với mức quy định nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân.

Nhà nước cũng khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho người học.

Tường San