Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo tương lai bền vững

27/05/2024 06:30
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh là trường đại học công lập đa ngành, với bề dày lịch sử hơn 33 năm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Nắm bắt xu hướng phát triển chung của thế giới và cam kết trách nhiệm với cộng đồng, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực kiến tạo tương lai bền vững thông qua việc triển khai các mục tiêu phát triển bền vững trong hoạt động giáo dục và đào tạo, gắn liền với mục tiêu và giá trị cốt lõi của Nhà trường.

17 mục tiêu phát triển bền vững
17 mục tiêu phát triển bền vững

Xác định mục tiêu phát triển bền vững là kim chỉ nam cho chiến lược phát triển bền vững của Nhà trường.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cam kết thực hiện 17 mục tiêu của Liên Hợp Quốc (17 Sustainable Development Goals – SDGs), góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội.

Năm 2023, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học Việt Nam đóng góp cho 17 mục tiêu SDGs.

Đây là sự cam kết của Nhà trường trong việc đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội, khẳng định vai trò quan trọng của Nhà trường trong việc giải quyết vấn đề toàn cầu ở các mục tiêu như: Xóa nạn đói, Bảo vệ khí hậu, Sức khỏe và cuộc sống tốt, Giáo dục có chất lượng, Hợp tác vì các mục tiêu phát triển, Giảm bất bình đẳng,…

Trong đó, chú trọng tập trung khai thác thế mạnh nghiên cứu và các chương trình hành động đóng góp vào SDG 4, SDG 5, SDG 13 và SDG 17.

Nâng cao chất lượng giáo dục (SDG 4)

Ngay từ những ngày đầu xây dựng và phát triển, với sứ mệnh thực hiện giáo dục mở, tạo bình đẳng cho mọi người trong tiếp cận giáo dục đại học, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao tri thức và năng lực nghề nghiệp cho người học bằng các phương thức linh hoạt, thuận tiện và hiệu quả.

Nhà trường đa dạng hóa phương thức giảng dạy, học tập, bao gồm chính quy tập trung, đào tạo từ xa và vừa làm vừa học, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội.

Bên cạnh đó, Trường cũng đầu tư vào đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng bài giảng và chương trình đào tạo, tăng cường hợp tác quốc tế, đảm bảo tính cập nhật và ứng dụng thực tiễn.

Mục tiêu phát triển bền vững số 4
Mục tiêu phát triển bền vững số 4

Đảm bảo bình đẳng giới (SDG 5)

Nhà trường thúc đẩy bình đẳng giới trong mọi hoạt động của nhà trường, từ tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học đến quản lý, tạo điều kiện tốt nhất để người học phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt giới tính, chủng tộc, địa vị xã hội hoặc dân tộc trong nhà trường.

Mục tiêu phát triển bền vững số 5
Mục tiêu phát triển bền vững số 5

Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (SDG 13)

Cam kết thực hiện các biện pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Nhà trường thúc đẩy mạnh mẽ và hiệu quả các hoạt động, chương trình hành động vì biến đổi khí hậu trong nhiều năm qua.

Những nỗ lực này bao gồm việc đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực môi trường, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, và thúc đẩy những hành động cộng đồng có ích để bảo vệ môi trường.

Năm 2023, Trường là 1 trong 9 cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng tầm ảnh hưởng (Impact Rankings) của THE (Times Higher Education), với xếp hạng 101-200 các trường đại học trên thế giới về hành động vì khí hậu (Climate action).

Đây là một thành tựu đáng tự hào, cho thấy cam kết của trường cho đóng góp tích cực trong việc bảo vệ môi trường và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

Mục tiêu phát triển bền vững số 13
Mục tiêu phát triển bền vững số 13

Hợp tác quốc tế (SDG 17)

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, không chỉ trong nước mà còn trong khu vực và quốc tế.

Nhà trường đã mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng mạng lưới liên kết với các đối tác trên toàn cầu, giúp sinh viên, giảng viên có cơ hội học tập và nghiên cứu đa dạng.

Đồng thời, việc liên kết cũng đóng góp tích cực vào việc nâng cao uy tín và danh tiếng của Trường.

Trong năm học 2022-2023, Trường đã ký kết 84 thỏa thuận hợp tác, triển khai các chương trình hợp tác, xúc tiến việc ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác trên khắp cả nước; 26 thỏa thuận hợp tác quốc tế về trao đổi sinh viên, giảng viên, nhân viên, nghiên cứu khoa học, tiếp nhận thực tập, thành lập trung tâm văn hóa, các hoạt động đào tạo trong lĩnh vực tài chính, kế toán,… và tổ chức 5 hội thảo quốc tế.

Mục tiêu phát triển bền vững số 17
Mục tiêu phát triển bền vững số 17

Với những nỗ lực và thành tựu đã đạt được, cùng tinh thần tiên phong và nội lực của chính mình, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, hướng đến một xã hội văn minh, phát triển và thịnh vượng.

Thu Giang