Có việc tranh thủ bổ nhiệm lúc giao thời, sáp nhập các đơn vị hành chính

21/02/2019 06:00
Trinh Phúc
1
(GDVN) - Theo nguyên Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn cho rằng, phải ngăn ngừa tuyệt đối việc đề bạt, bổ nhiệm lúc giao thời sáp nhập đơn vị hành chính.

Ngày 20/2, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính.

Hội thảo được tổ chức để lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn phát biểu tại Hội thảo  (ảnh nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ).

Phát biểu tại Hội thảo, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ - ông Trần Văn Tuấn cho rằng cần xây dựng Nghị quyết này một cách chặt chẽ, đảm bảo thực hiện bằng được Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Bên cạnh đó, không nên quy định khuyến khích các địa phương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định … mà quy định rõ những địa phương nào không đủ tiêu chuẩn thì phải thực hiện sắp xếp, những địa phương nào chưa đạt tiêu chuẩn thì không được sắp xếp.

Kiên quyết tinh giản biên chế các cơ quan theo lộ trình đề ra

Điều này để tránh tình trạng các địa phương vì muốn lập thành tích mà thực hiện ở quy mô rộng, gây xáo trộn nhiều mặt của xã hội.

Ông Tuấn đặc biệt lưu ý, phải ngăn ngừa tuyệt đối việc đề bạt, bổ nhiệm lúc giao thời, tránh làm biên chế và tổ chức bộ máy tăng.

Chỉ nên khuyến khích các đơn vị hành chính sau sắp xếp có bộ máy gọn nhẹ, tinh giản biên chế.

Về lấy ý kiến Nhân dân đã được pháp luật quy định nhưng trong thực tế sẽ rất khó khăn khi thực hiện, do đó, cần có quy định để cấp ủy, chính quyền địa phương có trách nhiệm vận động, thuyết phục Nhân dân để tạo sự đồng thuận…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ - ông Lê Vĩnh Tân (ảnh nguồn cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ).

Cũng tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân yêu cầu các địa phương thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo nguyên tắc “dễ làm trước, khó làm sau”.

Các địa phương có thể làm tờ trình sắp xếp đơn vị hành chính thành nhiều đợt, mỗi đợt có thể sắp xếp nhiều đơn vị hành chính khác nhau, không nhất thiết chỉ làm một lần cho tất cả các đơn vị được sắp xếp.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu, trong Nghị quyết cần đặc biệt lưu ý các tiêu chuẩn, điều kiện để sắp xếp.

Cần tập trung quy định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trinh Phúc

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật