Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

11/01/2022 13:48
Thu Giang
GDVN- Năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19.

Ngày 10/01/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 63 điểm cầu tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cùng 672 điểm cầu tại Bảo hiểm xã hội các quận, huyện.

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đại diện Lãnh đạo một số Bộ, Ban ngành, cơ quan đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội cùng các thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội; đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng các Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tại các điểm cầu địa phương có: đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện và các sở, ban, ngành liên quan; Giám đốc, Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh; lãnh đạo Bảo hiểm xã hội các quận, huyện thuộc 63 tỉnh, thành trong toàn quốc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, năm 2021 đi qua với biết bao khó khăn, thách thức, nhưng cũng là năm để lại nhiều dấu ấn quan trọng đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội, của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành; cùng với sự nỗ lực vượt khó của mỗi công chức, viên chức, người lao động, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa hoàn thành các nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, thách thức, vừa thực hiện thành công, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, để lại những ấn tượng tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái biểu dương những kết quả Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt được trong năm 2021

Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: Vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, trong năm 2021, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và việc thực hiện các mục tiêu của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam nói riêng.

Trước tình hình đó, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã luôn chủ động, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân;… và đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

- Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động tổng hợp vướng mắc, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đánh giá về tình hình thực hiện chế độ, chính sách và tác động khi kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật để khắc phục những hạn chế; góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi cho người lao động và Nhân dân tham gia, thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách (sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật Thanh tra và trên 60 Nghị định, Thông tư…).

Đồng thời, cũng chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là trong việc đưa các chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vào Nghị quyết của Đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Công tác truyền thông chính sách, pháp luật được đổi mới theo hướng hiện đại, đa dạng, linh hoạt, phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, hội, đoàn thể; các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh truyền thông trên phạm vi toàn quốc; qua đó tạo ra sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội trong suốt quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách (đến nay đã có trên 1,4 triệu người chủ yếu là nông dân, lao động tự do tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; hơn 20 triệu người tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình); giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp; qua công tác thông tin, truyền thông đã giúp người dân hiểu giá trị, ý nghĩa nhân văn của chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế để vận động chấp hành và tham gia lưới an sinh xã hội một cách chủ động hơn;...

- Công tác phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp: Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc mở rộng độ bao phủ, tiến tới mục tiêu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân mà Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã đề ra.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đời sống, sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, bằng các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là đã kịp thời ban hành, triển khai trong toàn Ngành Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác thu, phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế phù hợp với các địa bàn, khu vực tương ứng từng cấp độ dịch theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ; công tác phát triển người tham gia của Ngành đã đạt được những kết quả hết sức tích cực; đến hết 31/12/2021, số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đều tiếp tục tăng trưởng so với thời điểm hết năm 2020, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ.

Tính đến hết ngày 31/12/2021, số người tham gia Bảo hiểm xã hội hơn 16,5 triệu người, tăng 2,2% so với năm 2020, đạt 33,77% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp gần 13,4 triệu người, tăng 0,4% so với năm 2020, đạt 27,34% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia Bảo hiểm y tế hơn 88,8 triệu người, tăng 0,9% so với năm 2020, đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số (đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng Ngành đã hoàn thành trong năm 2021 theo chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao).

Đáng chú ý trong đó, số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp tục tăng trưởng mạnh, là một trong những điểm sáng của Ngành, được các đại biểu Quốc hội khóa XV ghi nhận, đánh giá cao.

Trong năm 2021, có hơn 1,45 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 2,96% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, cao hơn 1,96% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TW (năm 2021 là 1%).

- Công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp: Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ; trong bối cảnh số lượng phục vụ ngày càng tăng, khối lượng công việc ngày càng nhiều (quản lý trên 16 triệu lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; trên 88 triệu người tham gia Bảo hiểm y tế, tương tác thường xuyên với trên 90% dân số, trên 600 nghìn đơn vị, doanh nghiệp), ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong các mảng nghiệp vụ;….

Trong thời gian dịch bệnh, đã đa dạng, linh hoạt các phương thức giải quyết chế độ và chi trả (chi trả gộp 02 tháng, chi trả tại nhà); đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt (hết năm 2021 có khoảng 57% số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, vượt 7% chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2021 tại Nghị quyết số 02/NQ-CP).

Năm 2021 đã đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng với gần 15 nghìn điểm chi trả đến cấp xã; trên 738 nghìn người hưởng trợ cấp thất nghiệp; trên 7,8 triệu lượt người hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 125,96 triệu lượt người khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế;…

- Công tác quản lý tài chính, đầu tư quỹ: Trong bối cảnh dịch bệnh, toàn Ngành đã chủ động rà soát để tiết kiệm từ 10-15% chi phí quản lý.

Với phương châm quản lý quỹ an toàn, bền vững và hiệu quả, tổng số dư các quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đến hết tháng 12/2021 tăng 9% so với cuối năm 2020 (được sử dụng trên 85% mua trái phiếu Chính phủ, còn lại gửi tại các Ngân hàng thương mại Nhà nước xếp loại tốt);...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện là nhà đầu tư lớn nhất thị trường trái phiếu Chính phủ, giúp Chính phủ điều hành kinh tế vĩ mô, huy động nguồn vốn lãi suất thấp, phục vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội Quốc gia.

- Công tác thanh tra, kiểm tra luôn linh hoạt, phù hợp với diễn biến dịch bệnh; tập trung đổi mới phương pháp, cách thức thanh tra, kiểm tra dựa trên cơ sở dữ liệu hiện có; kết hợp giữa hình thức thanh tra, kiểm tra truyền thống với thanh tra, kiểm tra theo phương thức điện tử, từ đó giảm thời gian, thủ tục cho doanh nghiệp (đã xây dựng 121 dấu hiệu nhận diện hành vi vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế); tăng cường kiểm tra, giám sát chi Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên Hệ thống giám định Bảo hiểm y tế điện tử (kết nối với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh).

Đó là cơ sở để đáp ứng nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giải quyết, thanh toán các chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế nếu được giao mà không cần tăng thêm tổ chức, biên chế.

Trong năm 2021, toàn Ngành đã thanh tra, kiểm tra tại 16.769 đơn vị. Kết quả: Phát hiện 42.002 trường hợp sai phạm về đối tượng, mức đóng với số tiền phải truy thu là 127,6 tỷ đồng; đã thu hồi 1.852,2 tỷ đồng trên tổng số nợ của các đơn vị được thanh tra chuyên ngành là 2.537,8 tỷ đồng (đạt 72,9%); yêu cầu thu hồi 9,5 tỷ đồng về quỹ Bảo hiểm xã hội; 0,9 tỷ đồng về quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, 45,7 tỷ đồng về quỹ Bảo hiểm y tế.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính: Số lượng thủ tục, giấy tờ, biểu mẫu, hồ sơ, thời gian thực hiện được cắt giảm tối đa (hiện chỉ còn 25 thủ tục thủ tục hành chính); đẩy mạnh giao dịch điện tử (người dân, doanh nghiệp có thể tương tác, giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội 24/7); 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4; các thủ tục giải quyết chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động được rút ngắn thời gian từ 05 ngày xuống chỉ còn 01 ngày làm việc; thông qua giao dịch điện tử và kịp thời cung cấp thêm 08 dịch vụ công để tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Công tác chuyển đổi số trong các hoạt động của Ngành: Đây là nội dung trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, công tác này đặc biệt quan trọng, đã xây dựng, hoàn thiện kho cơ sở dữ liệu hơn 98 triệu dân, là nền tảng cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm (là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia mà Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan chủ quản); liên thông, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành (nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, đến nay đã có hơn 32 triệu lượt thông tin công dân được chia sẻ để thực hiện xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Đặc biệt, trong năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số (người dùng có thể quản lý, kiểm soát quá trình tham gia, thụ hưởng; thực hiện các dịch vụ công trên ứng dụng) và có gần 30 triệu người cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID.

- Công tác tổ chức cán bộ: Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, quán triệt đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đến hết năm 2021: đã giảm 03 đơn vị cấp vụ/ban, giảm 13 đơn vị cấp phòng tại Trung ương; giảm 129 đầu mối cấp phòng, cấp huyện tại Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh; toàn Ngành giảm 450 chức danh lãnh đạo các cấp, giảm 2.168 biên chế (10% so với biên chế được giao năm 2016).

Đồng thời, đã ban hành danh mục 76 vị trí việc làm; thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Công tác hợp tác quốc tế: Tích cực mở rộng, đẩy mạnh, phát triển các hoạt động hợp tác song phương, đa phương; từng bước khẳng định vị thế, hình ảnh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực và trách nhiệm của Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN (ASSA), Hiệp hội an sinh xã hội Quốc tế (ISSA) và trên 50 nước, tổ chức quốc tế.

Trong bối cảnh dịch bệnh, hoạt động hợp tác quốc tế được đổi mới, sáng tạo theo hình thức "hợp tác từ xa, đối ngoại trực tuyến”; thích ứng hiệu quả với định hướng đối ngoại, hội nhập quốc tế trên nền tảng số, tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến ASSA 38 tại Điểm cầu Việt Nam; tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị, đàm phán ký kết Hiệp định về Bảo hiểm xã hội với Hàn Quốc.

- Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, hiệu quả, kịp thời, với phương châm đưa chính sách đến doanh nghiệp và người lao động nhanh nhất, thuận tiện nhất.

Với trách nhiệm là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Kết quả:

+ Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg: chỉ sau 07 ngày, hoàn thành việc điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 375 nghìn đơn vị, tương ứng 11,238 triệu lao động với số tiền khoảng 4.322 tỷ đồng; thành lập Đoàn công tác để trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn tại Hà Nội và 19 tỉnh, thành phố phía Nam; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 05 ngày còn 01 ngày làm việc (đến hết 2021 đã giải quyết cho 851 đơn vị với 161.531 lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 1.119,8 tỷ đồng; xác nhận danh sách cho 3.071.500 người lao động của 71.142 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách).

+ Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg: trong vòng 05 ngày (đến 05/10/2021), toàn Ngành đã hoàn thành gửi thông báo giảm mức đóng (1% xuống 0%) vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến 363,6 nghìn đơn vị sử dụng lao động, với số tiền trên 7.595 tỷ đồng; đến hết ngày 21/12/2021, đã chi trả chế độ hỗ trợ cho 12,94 triệu lao động, với tổng số tiền hỗ trợ là 30,73 nghìn tỷ đồng. Các thủ tục đảm bảo nhanh, đơn giản, được doanh nghiệp, người lao động đánh giá cao.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế đảm bảo quyền lợi cho người bệnh tại bệnh viện ở khu vực cách ly, bệnh viện dã chiến và tháo gỡ khó khăn trong thanh toán chi trả Bảo hiểm y tế cho người bệnh trong điều kiện dịch bệnh tại các địa phương.

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh tới 5 bài học kinh nghiệm giúp Ngành triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2021, như:

1) Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai linh hoạt, phù hợp, hiệu quả chính sách.

2) Phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát. Tăng cường kỷ cương hành chính; phát huy vai trò của người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng cán bộ; khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm;

3) Tích cực cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số; đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ;

4) Công tác truyền thông đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm người dân, người lao động, vùng miền; được tiến hành thường xuyên, liên tục, chủ động, kịp thời, đi trước một bước, tạo sự đồng thuận, lan tỏa truyền cảm hứng;

5) Phối hợp với các ngành, các cấp giải quyết đồng thời, hài hòa 02 vấn đề quan trọng: (i) vừa giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng (ii) vừa kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ; đảm bảo thu chi, đầu tư an toàn, bền vững, hiệu quả và tối ưu nguồn Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế.

Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2022, triển khai 8 giải pháp trọng tâm

Nhận định rõ, trong thời gian tới, dịch Covid-19 sẽ tiếp tục diễn biến khó lường; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn; một số chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế thay đổi từ năm 2022 (nâng mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg trong đó có khoảng 2,1 triệu đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc nhóm được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế…), ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

Mặt khác, tình hình mới cũng đặt ra những yêu cầu phải đổi mới phương thức, cách thức hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng từ khi có Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, đặc biệt là số lượng doanh nghiệp hoạt động trở lại, người lao động tiếp tục được quay lại làm việc tăng lên (số lao động trở lại làm việc và tham gia Bảo hiểm xã hội trong những tháng cuối năm 2021 gia tăng như lần lượt như sau: tháng 10 tăng gần 972 nghìn người so với tháng 9; tháng 11 tăng trên 600 nghìn người so với tháng 10; tháng 12 tăng trên 330 nghìn người so với tháng 11).

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP, cụ thể: 1) Tham gia Bảo hiểm xã hội đạt khoảng 37-38% lực lượng lao động trong độ tuổi; 2) Tham gia Bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 31% lực lượng lao động trong độ tuổi; 3) Tham gia Bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ 92% dân số.

Thống nhất quan điểm chỉ đạo "lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ", với phương châm hành động trong toàn Ngành "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả", trong năm 2022, toàn Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tập trung cao độ, nỗ lực lớn nhất, quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao; tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy tối đa nguồn lực sẵn có của Ngành; chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương; tăng cường phân cấp, phân quyền trách nhiệm;…

Thay mặt Lãnh đạo Chính phủ, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chúc mừng và biểu dương tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam về sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích đáng ghi nhận nêu trên, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng chỉ rõ một số tồn tại, khó khăn, thách thức, đó là: khuôn khổ pháp lý hiện hành còn có vướng mắc cần phải được rà soát, hoàn thiện, nhất là một số quy định tại các luật liên quan (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, việc làm, thanh tra,…); tác động của dịch bệnh Covid-19 gây nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia và một số chỉ tiêu về độ bao phủ; tình trạng nợ đóng, chậm đóng Bảo hiểm xã hội có xu hướng tăng; việc giải quyết chế độ đối với người lao động trong trong trường hợp doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội mà giải thể, phá sản hoặc chủ là người nước ngoài bỏ trốn còn vướng mắc; tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn xảy ra; một số nơi nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế chưa đầy đủ, ý thức chấp hành chính sách pháp luật của người sử dụng lao động chưa cao.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận huân chương lao động hạng 3.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhận định, dịch Covid-19 có thể kéo dài trong năm 2022, nguy cơ xuất hiện biến thể mới, phức tạp, nguy hiểm hơn làm giảm hiệu quả vắc-xin; kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên, nhưng sức chống chịu và nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân giảm sút;… tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện các chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tập trung thực hiện một số nhóm giải pháp trọng tâm trong năm 2022 như sau:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, trong đó chú trọng tinh thần chỉ đạo tại các Nghị quyết Trung ương; nhiệm vụ và giải pháp tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ để đưa ra các giải pháp sát sao, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan rà soát, hoàn thiện thể chế, chiến lược, quy hoạch trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; rà soát các vướng mắc pháp luật liên quan đến quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và đề xuất sớm với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bảo đảm đồng bộ, khả thi, phù hợp với các Nghị quyết của Trung ương và tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết chế độ đảm bảo chính xác, kịp thời, thuận tiện; tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ người dân, khuyến khích giải quyết hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và chi trả không dùng tiền mặt.

Triển khai kịp thời các chương trình hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá kết quả thực hiện, tiếp tục chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động phù hợp.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm linh hoạt, hiệu quả; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, lãng phí, trốn đóng, gian lận, trục lợi quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Tập trung thu hồi các khoản chi sai mục đích, sai quy định, các khoản nợ đóng, chậm đóng.

Thứ năm, quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp an toàn, bền vững và hiệu quả, đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô. Hiện chúng ta đã quản lý tốt các quỹ an sinh cần tiếp tục nghiên cứu để dành phần lớn nguồn quỹ tham gia vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; chống tiêu cực, tham nhũng.

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, bảo đảm thông suốt, chính xác, nhanh chóng, an ninh an toàn, tạo thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Thứ bảy, phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông theo hướng đa dạng, linh hoạt, thiết thực, để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Bởi nhận thức của Nhân dân thông suốt thì chính sách mới bền vững.

Thứ tám, Ngành đã sẵn có cơ chế chính sách, nguồn lực, nền tảng chuyển đổi số thì yêu cầu tiên quyết vẫn phải gắn với nhân tố con người và tổ chức bộ máy. Với số lượng công chức, viên chức và người lao động của Ngành lớn như hiện nay, Ngành cần tiếp tục quan tâm rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát. Tăng cường kỷ cương hành chính; phát huy vai trò của người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng cán bộ; khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nêu trên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần sát sao rà soát và đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Thông báo số 339/TB-VPCP ngày 16/12 2021 của Văn phòng Chính phủ.

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng:

1) Huân chương Lao động hạng Ba cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020.

2) Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Ba cho Trung tâm Lưu trữ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cho cá nhân ông Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thu Giang

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật