Thành phố Hồ Chí Minh bỏ yêu cầu lớp có F0 cả lớp phải xét nghiệm

03/03/2022 06:30
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thành phố Hồ Chí Minh đã không còn yêu cầu lớp có F0 thì cả lớp phải xét nghiệm, mà chỉ xét nghiệm học sinh và giáo viên có triệu chứng nghi nhiễm.

Ngày 2/3/2022, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản khẩn 625/UBND-VX, về điều chỉnh một số nội dung trong công văn 548/UBND-VX ngày 22/2/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo đó, căn cứ vào tờ trình của lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có chỉ đạo như sau:

Thống nhất điều chỉnh một số nội dung quy định tại Bước 3 trong Quy trình xử trí khi phát hiện trường hợp F0 tại các cơ sở giáo dục (trong Quy trình kiểm soát dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, ban hành kèm theo Công văn số 548/UBND-VX), cụ thể như sau:

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho học sinh (ảnh minh họa: P.L)

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho học sinh (ảnh minh họa: P.L)

Về việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên đối với toàn bộ F1, học sinh và giáo viên của lớp có F0: “Trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở y tế phối hợp cơ sở giáo dục tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu gộp (mẫu gộp không quá 3 người), cho toàn bộ F1, học sinh và giáo viên của lớp có F0. Nếu mẫu gộp dương tính thì giải gộp ngay bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên…”.

Nay điều chỉnh thành: “Trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở y tế phối hợp với cơ sở giáo dục tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên (hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn) cho những trường hợp học sinh, giáo viên có triệu chứng nghi nhiễm Covid-19 (nếu có) của lớp có F0…”

Về việc xét nghiệm đối với trường hợp F1 sau khi hoàn thành cách ly y tế tại nhà theo quy định: “…Nhân viên y tế của cơ sở y tế thực hiện, hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế của cơ sở y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp, hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa…”

Nay điều chỉnh thành: “…Phụ huynh tự thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho học sinh tại nhà vào ngày thứ 5 (nếu đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, hoặc ngày thứ 7 nếu chưa tiêm đủ liều vắc xin, thông báo kết quả xét nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp bằng cách gửi hình ảnh kết quả xét nghiệm (qua email, zalo, viber, tin nhắn).

Trường hợp phụ huynh không có điều kiện thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho học sinh tại nhà, phụ huynh có thể đưa học sinh đến Trạm y tế để nhân viên y tế thực hiện, phụ huynh hoặc nhân viên Trạm y tế thông báo kết quả xét nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm theo cách thức như trên.

Kết quả xét nghiệm âm tính gửi đến giáo viên chủ nhiệm được xem như đủ điều kiện cho học sinh quay trở lại trường học.

Về theo dõi sức khỏe của học sinh cùng lớp có F0: “Cơ sở giáo dục phải lập danh sách học sinh mắc bệnh nền (học cùng lớp) để theo dõi sát sức khỏe học sinh trong vòng 10 ngày”.

Nay điều chỉnh thành: “Cơ sở giáo dục phải lập danh sách học sinh thuộc nhóm nguy cơ (béo phì, mắc các bệnh mạn tính, bệnh lý bẩm sinh…được ban hành kèm theo Quyết định 5525/QĐ-BYT ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị) để theo dõi sức khỏe trong vòng 10 ngày.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở giáo dục thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn 548/UBND-VX và hướng dẫn tại công văn này, không được yêu cầu phụ huynh thực hiện thêm các xét nghiệm không cần thiết như yêu cầu xét nghiệm định kỳ hàng tuần, xét nghiệm RT-PCR để khẳng định âm tính.

Chủ động phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp, quy định về phòng chống dịch và quy trình xử trí khi có F0 trong trường học.

Việt Dũng