Phú Thọ: Ưu tiên bố trí dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9, lớp 12

27/03/2022 07:00
Kim Minh Châu
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 25/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ kí ban hành văn bản số 963/UBND-KGVX về việc chỉ đạo tổ chức dạy học phù hợp với tình hình, diễn biến dịch COVID.

Theo đó, văn bản nêu rõ: Đối với giáo dục mầm non thì các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình, điều kiện thực tế phối hợp với phụ huynh thống nhất phương án chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp trên cơ sở tự nguyện và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc phối hợp với cơ quan y tế đánh giá thực trạng về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn; quyết định hình thức tổ chức dạy học phù hợp (trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến từ ngày 28/3/2022). Ưu tiên bố trí dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9.

Ảnh minh họa: T.L

Ảnh minh họa: T.L

Đối với giáo dục trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị thống nhất, quyết định việc tổ chức dạy học phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh đối với từng cơ sở giáo dục. Ưu tiên bố trí dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 12.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tiếp (nếu có) đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Kim Minh Châu