Những con số nổi bật của giáo dục đại học Việt Nam

17/08/2019 07:23
Thùy Linh
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện tại có 237 trường đại học, học viện.

Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hiện tại có 237 trường đại học, học viện (bao gồm 172 trường công lập, 60 trường tư thục và dân lập, 5 trường có 100% vốn nước ngoài), 37 viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, 31 trường cao đẳng sư phạm và 2 trường trung cấp sư phạm.

Đối với nhóm trường sư phạm và đào tạo giáo viên, hiện nay, cả nước có 154 cơ sở đào tạo giáo viên, bao gồm 15 trường đại học sư phạm, 48 trường đại học đa ngành có đào tạo giáo viên, 30 trường cao đẳng sư phạm, 19 trường cao đẳng đa ngành có đào tạo giáo viên, 02 trường trung cấp sư phạm và 40 trường trung cấp đa ngành đang đào tạo giáo viên mầm non. 

Năm 2018, các trường cao đẳng (có đào tạo giáo viên) có 4.416 giảng viên (4.297 công lập và 119 ngoài công lập); Các đại học, học viện, trường đại học có 74.991 giảng viên (59.232 công lập và 15.759 ngoài công lập).

Nguồn: Báo cáo của Vụ Giáo dục Đại học, 2019
Nguồn: Báo cáo của Vụ Giáo dục Đại học, 2019

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 30/6/2019 cả nước đã có 121 cơ sở giáo dục đại học và 03 trường cao đẳng sư phạm đạt tiêu chuẩn kiểm định theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam, chiếm khoảng 51% tổng số các trường đại học, học viện trong cả nước.

Có 06 trường đại học được công nhận bởi tổ chức đánh giá/kiểm định quốc tế (HCERES, AUN-QA).

Về kiểm định chương trình đào tạo, có 16 chương trình đào tạo của 07 trường đại học được đánh giá và công nhận theo tiêu chuẩn trong nước và 128 chương trình đào tạo của 24 trường đại học, học viện được đánh giá và công nhận theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Có 02 cơ sở giáo dục đại học được xếp trong danh sách 1000 trường đại học tốt nhất của thế giới; một số trường đại học được xếp trong danh sách các trường đại học tốt nhất Châu Á.

Lần đầu tiên Việt Nam có trường lọt tốp 1.000 đại học uy tín
Lần đầu tiên Việt Nam có trường lọt tốp 1.000 đại học uy tín

Các chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao, chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân tài năng, chương trình tiên tiến được nhiều trường đại họcquan tâm phát triển;

Đã có 35 chương trình tiên tiến ở 23 cơ sở đào tạo; 16 chương trình kỹ sư chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Cộng hoà Pháp ở 04 cơ sở đào tạo và 60 chương trình chất lượng cao ở các cơ sở khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, đến nay, đã có gần 550 chương trình hợp tác và liên kết đào tạo đang hoạt động giữa 85 cơ sở giáo dục Việt Nam với 258 cơ sở giáo dục đại học nước ngoài thuộc 33 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đã tuyển được 86.000 sinh viên, học viên trong đó có khoảng 48.000 người đã tốt nghiệp (gồm 18.000 cử nhân đại học, 28.000 thạc sĩ, 60 tiến sĩ và 1.900 các trình độ khác) và 38.000 người đang học.

Thùy Linh

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

chủ đề nổi bật