Ngành GD Vĩnh Phúc vượt chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2023

28/02/2024 13:19
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Đặt chỉ tiêu hoàn thành công nhận thêm 161 trường học đạt chuẩn quốc gia (theo chuẩn mới) trong năm 2023, kết quả tỉnh Vĩnh Phúc có 165 trường được công nhận.

Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, giao chỉ tiêu đến năm 2025, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia (theo chuẩn mới) đạt 70% trở lên ở tất cả các cấp học.

Trong đó, năm 2023, mục tiêu xây dựng 161 trường học đạt chuẩn quốc gia, gồm 50 trường mầm non, 49 trường tiểu học, 51 trường trung học cơ sở và 11 trường trung học phổ thông (chiếm tỉ lệ 33,2%; nâng tổng số trường được công nhận trong giai đoạn 2021-2013 lên 323 trường, đạt tỷ lệ 66,6%.

annotation-2023-03-16-153540-1167.png
Chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2023-2025, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Theo đó, kết thúc năm 2023, toàn ngành giáo dục Vĩnh Phúc có 165 trường học được công nhận (vượt 4 trường so với chỉ tiêu), gồm 73 trường chuẩn quốc gia mức độ 1; 92 trường mức độ 2.

vp.jpg
Trường tiểu học Thanh Trù đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Năm 2024, chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho ngành giáo dục phải hoàn thành công nhận 68 trường đạt chuẩn quốc gia (21 trường mầm non, 20 trường tiểu học, 20 trường trung học cơ sở, 7 trường trung học phổ thông), nâng tổng số trường được công nhận chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2024 lên 391 trường học (đạt tỉ lệ 80,6%);

Năm 2025, xây dựng 42 trường học đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỉ lệ 8,7%), nâng tổng số trường được công nhận chuẩn quốc gia đoạn 2021-2025 lên 433 trường học (đạt tỉ lệ 89,3%).

Tuy nhiên, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, căn cứ kết quả rà soát của các huyện, thành phố, hiện đã có 68 trường cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; 6 trường trung học phổ thông đăng ký sẽ hoàn thành công nhận chuẩn quốc gia.

CQG.png
Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Như vậy, dự kiến tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2024 là 74 trường; giai đoạn 2021-2024 đạt 399 trường, chiếm tỉ lệ 81,93% (vượt chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân tỉnh, vượt 11,93% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh).

Doãn Nhàn