Năm 2024, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển 14 chỉ tiêu nữ

29/02/2024 09:44
Mộc Hương
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Năm 2024, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh 140 chỉ tiêu đại học chính quy ngành Công an nhân dân (tăng 40 chỉ tiêu) so với năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BCA ngày 15/02/2024 về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2024, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) năm 2024 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu vào ngành Công an nhân dân: Tổng 190 chỉ tiêu.

– Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy: 140 chỉ tiêu (tăng 40 chỉ tiêu so với năm 2023), trong đó:

+ 70 chỉ tiêu phía Bắc (63 nam, 07 nữ): tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra.

+ 70 chỉ tiêu phía Nam (63 nam, 07 nữ): tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào.

IMG_7315.jpg
Ảnh minh họa: daihocpccc.edu.vn.

– Tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ Công an trong phạm vi cả nước: 50 chỉ tiêu (05 nữ, 45 nam).

Đối với chỉ tiêu tuyển sinh ngoài ngành Công an nhân dân (hệ dân sự), căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non; Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đang xác định chỉ tiêu cho các loại hình đào tạo dân sự, sau khi báo cáo được phê duyệt sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thông tin tuyển sinh: Thí sinh xem chi tiết tại Đề án tuyển sinh, các kế hoạch, thông báo tuyển sinh được cập nhập trên trang thông tin điện tử nhà trường ngay sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

Điểm chuẩn Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2023 cao nhất ở ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với thí sinh nữ phía Bắc (21,69 điểm).

Cụ thể: Đối với khu vực tuyển sinh phía Bắc: Điểm chuẩn đối với thí sinh nam là 18,06 điểm; đối với thí sinh nữ là 21,69 điểm. Đối với khu vực tuyển sinh phía Nam: Điểm chuẩn đối với thí sinh nam là 16,87 điểm; đối với thí sinh nữ là 20,61 điểm.

Mộc Hương