Một số trường mầm non tư thục tại Hà Nội có học phí dưới 30 triệu đồng/tháng

09/06/2024 07:28
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo ghi nhận của phóng viên, mức học phí tại một số trường mầm non tư thục tại Hà Nội đang có mức giao động từ 4 đến 29 triệu đồng/ tháng.

Trường Mầm Non KinderWorld

Theo biểu phí học phí tại Trường Mầm Non KinderWorld công bố, mức học phí tại đây giao động trong khoảng từ 151 đến 358 triệu đồng/ năm, tùy thuộc vào chương trình học phụ huynh lựa chọn là quốc tế hay hội nhập. Mức học phí tương đương khoảng 12,5 đến 29 triệu đồng/ tháng

Trong đó, với chương trình mầm non hội nhập, mức học phí sẽ giao động trong khoảng từ 151 đến 219 triệu đồng/ năm. Còn đối với chương trình mầm non quốc tế, mức học phí sẽ cao hơn, giao động từ 280 - 358 triệu đồng/năm.

Tại bảng thông báo học phí, trường này cũng cho biết, phụ huynh sẽ phải đóng phí giữ chỗ với mức giao động từ 11 đến 26 triệu đồng/ học sinh. Ngoài ra, phụ huynh sẽ phải đóng thêm khoản phí ghi danh giao động từ 3,2 đến 6,4 triệu đồng.

Screenshot 2024-06-07 154213.png
Ảnh chụp màn hình một phần biểu học phí tại Trường Mầm Non KinderWorld

Trường Mầm non Koala House

Mức học phí tại Trường Mầm non Koala House được công bố ở hai mức với lớp nâng cao và song ngữ. Trong đó, ở lớp nâng cao có mức phí là 112 triệu đồng/ năm. Với lớp song ngữ thì mức học phí sẽ là 152 triệu đồng/ năm. Mức học phí này tương đương khoảng 9,3 đến 12,6 triệu đồng/ tháng.

Ngoài ra, để con được theo học tại trường, phụ huynh phải đóng thêm một số khoản phí khác như: Phí giữ chỗ 5 triệu đồng/ học sinh; Phí đăng ký 5 triệu đồng/ học sinh; Phí cơ sở vật chất 18 triệu đồng/ học sinh/ năm.

Screenshot 2024-06-07 154518.png

Trường mầm non Quốc tế O’Hana

Theo công bố, mức học phí tại Trường mầm non Quốc tế O’Hana giao động trong khoảng từ 8,3 đến 9 triệu đồng/ tháng.

Để con học tập tại trường, phụ huynh sẽ phải đóng thêm các khoản phí như: Phí nhập học là 5 triệu đồng/ học sinh; Phí cơ sở vật chất là 1 triệu đồng/ học sinh/ năm học; Phí học phẩm, học liệu 1,2 triệu đồng/ học kỳ.

Screenshot 2024-06-07 155641.png

Trường Mầm non BiBi

Học phí tại Trường Mầm non BiBi được ghi nhận ở mức 3,7 triệu đồng/ tháng. Ngoài ra, để con theo học tại trường phụ huynh phải đóng thêm phí nhập học là 1 triệu đồng, phí này được đóng khi học sinh nhập học và không được hoàn lại.

Ngoài ra trong năm học phụ huynh phải đóng khoản phí học phẩm và phụ phí 1 năm là 1,5 triệu đồng. Trường hợp học sinh nào nghỉ học dài ngày mà muốn giữ chỗ cho con tại đây thì phải đóng phí giữ chỗ là 500 nghìn đồng/ tháng.

anh-chinh-sach-TCbibi.png

Trường Mầm non Quốc tế Shining Star

Theo bảng điều chỉnh học phí gần nhất của Trường Mầm non Quốc tế Shining Star, mức học phí tại đây được ghi nhận ở 6 triệu/ tháng đối với hệ song ngữ và 12 triệu/ tháng đối với hệ quốc tế.

Ngoài ra, mỗi năm học phụ huynh phải đóng thêm khoản phí xây dựng trường là 4 triệu đồng.

z3915440352870_5a7902693bdcfca6eb055acc0257f0ea-725x1024.jpeg

Trường Mầm non Hà Nội Center Kids

Học phí tại Trường Mầm non Hà Nội Center Kids được ghi nhận ở các mức từ 61 và 97 triệu đồng/ năm tùy theo hệ mà học sinh lựa chọn. Mức học phí này tương đương khoảng từ 5 đến 8 triệu đồng/ tháng.

Trong đó, với hệ tiêu chuẩn sẽ có mức từ 61 triệu đồng/ năm và hệ song ngữ sẽ có mức từ 97 triệu đồng/ năm. Ngoài ra, học sinh sẽ phải đóng thêm khoản phí nhập học là 2 triệu đồng; Phí đồng phục 500 nghìn đồng và phí thứ Bảy là 400 nghìn đồng.

Bên cạnh đó cũng sẽ có các khoản phí thường niên như: Phí cơ sở vật chất 3 triệu đồng/ năm; Phí học phẩm là 1 triệu đồng; Phí dã ngoại 1 triệu đồng...

Profile Hà Nội Center Kids_ Oanh (3).jpeg
Một phần biểu học phí tại Trường mầm non Hà Nội Center Kids

Trường Mầm non Sakura Montessori

Học phí tại Trường Mầm non Sakura Montessori được ghi nhận ở mức từ 4 triệu đồng/ tháng tùy vào hệ học mà phụ huynh lựa chọn.

Cũng theo thông báo của nhà trường, Trường Mầm non Sakura Montessori hiện có 7 cơ sở tại Hà Nội và 4 hệ học gồm: Hệ tiêu chuẩn, song ngữ, song ngữ plus, quốc tế nên mức học phí từng cơ sở và từng hệ sẽ khác nhau.

Screenshot 2024-06-07 151801.png

Trường Mầm non Song ngữ Thăng Long Academy

Theo mức học phí được công bố, tại Trường Mầm non Song ngữ Thăng Long Academy học phí giao động trong khoảng từ 75 đến 120 triệu đồng/ năm, tùy theo các hệ mà học sinh lựa chọn. Mức học phí này tương đương khoảng 6,2 đến 10 triệu đồng/ tháng.

Trong đó, hệ song ngữ có mức học phí là 75 triệu đồng/ năm; hệ bán quốc tế có mức học phí là 120 triệu/ năm. Ngoài ra, để con theo học tại trường, phụ huynh sẽ phải đóng thêm khoản phí nhập học với hệ song ngữ là 5 triệu đồng và theo hệ bán quốc tế là 120 triệu đồng. Đồng thời phải đóng thêm khoản phí phát triển trường là 3,6 triệu đồng.

Ảnh chụp Màn hình 2024-06-08 lúc 16.33.44.png

Trường Mầm non Mia Montessori

Học phí tại Trường Mầm non Mia Montessori được công bố giao động từ 4,2 đến 6,8 triệu đồng/ tháng tùy theo hệ mà phụ huynh lựa chọn cho con theo học và theo độ tuổi của học sinh.

Trong đó, với trẻ đầu tiên theo học có độ tuổi từ 6 đến 12 tháng thì mức học phí sẽ là từ 6 triệu đồng/ tháng. Đối với trẻ có độ tuổi từ 12 đến 18 tháng sẽ có mức học phí từ 5,2 triệu đồng/ tháng.

Nếu theo học hệ song ngữ, mức học phí học sinh phải đóng là 5,7 triệu đồng. Nếu theo học hệ quốc tế thì mức học phí phải đóng sẽ là 6,8 triệu đồng.

Ngoài ra phụ huynh sẽ phải đóng thêm các khoản phí thu theo năm như: Phí ghi danh 1 triệu đồng; Phí cơ sở vật chất 2 triệu đồng/ năm; Phí học phẩm 1,5 triệu đồng/ năm...

mia 2.jpeg

Trường Mầm non MerryStar Kindergarten

Theo tìm hiểu, học phí tại Trường Mầm non MerryStar Kindergarten có mức đóng là 176,2 triệu đồng/ năm. Mức học phí này tương đương 14,6 triệu đồng/ tháng. Ngoài ra, phụ huynh phải đóng thêm khoản phí ghi danh là 5 triệu đồng.

Ảnh chụp Màn hình 2024-06-08 lúc 17.25.19.png

Trường Mầm non Khu vườn xanh (Kindergreen)

Mức học phí tại Trường Mầm non Khu vườn xanh được công bố ở mức 5 triệu đồng/ tháng đối với chương trình tăng cường tiếng Anh và ở mức 8,5 triệu đồng/ tháng đối với chương trình học song ngữ.

Ngoài ra, phụ huynh phải đóng thêm khoản phí nhập học là 1,5 triệu đồng và chỉ phải đóng một lần duy nhất trong suốt quá trình trẻ học liên tục tại trường. Bên cạnh đó là khoản phí cơ sở vật chất là 3 triệu đồng/ năm; Phí học phẩm là 2 triệu đồng/ năm.

Ảnh chụp Màn hình 2024-06-08 lúc 17.32.54.png

Trường Mầm non Những ngón tay bay (Flying Fingers)

Theo tìm hiểu, học phí tại Trường Mầm non Flying Fingers có mức giao động từ 91 đến 118 triệu đồng/ năm tùy theo cấp lớp và hệ mà học sinh theo học. Mức học phí này tương đương khoảng 7,5 đến 9,8 triệu đồng/ tháng.

Trong đó, với hệ nâng cao Anh ngữ dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi có mức 114 triệu/ năm, vào khoảng 9,5 triệu/ tháng. Đối với hệ tiêu chuẩn dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi và trẻ từ 18 đến 36 tháng có mức học phí là 7,6 triệu đồng/ tháng. Cùng chung hệ tiêu chuẩn nhưng với trẻ từ 6 đến 18 tháng sẽ có mức học phí là 9,9 triệu đồng/ tháng.

Ngoài ra, phụ huynh sẽ phải đóng thêm các khoản phí khác như: Phí đăng ký 2,7 triệu đồng/ học sinh; Phí học phẩm là 4,8 triệu đồng/ năm; Phí cơ sở vật chất và phát triển trường là 2,4 triệu đồng/ năm.

fly.jpeg

Trường Mầm non Dream house Gamuda

Học phí tại Trường Mầm non Dream house Gamuda được công bố ở mức từ 4,2 triệu đồng/ tháng. Mức đóng này sẽ được giảm 20% khi phụ huynh đóng theo gói 1 năm hoặc 6 tháng, học sinh sẽ được trải nghiệm với 2 chương trình học là song ngữ và chương trình chất lượng cao.

Ảnh chụp Màn hình 2024-06-08 lúc 17.56.07.png

Trường Mầm non Casa Dei Piccioni

Theo công bố, học phí tại Trường Mầm non Casa Dei Piccioni có mức từ 25 đến 28 triệu đồng/ quý. Mức đóng này tương đương vào khoảng 8,3 đến 9,3 triệu đồng/ tháng.

Ngoài ra, để theo học tại trường, phụ huynh sẽ phải đóng thêm các khoản đầu năm học như: Phí đăng ký 2 triệu đồng/ lần/ học sinh; Phí cơ sở vật chất là 6 triệu đồng/ năm...

Ảnh chụp Màn hình 2024-06-08 lúc 18.04.52.png

Trường Mầm Non Montessori Quốc Tế (MON)

Học phí tại Trường Mầm Non Montessori Quốc Tế (MON) ghi nhận giao động trong khoảng từ 16,5 đến 45 triệu/ 3 tháng. Mức học phí này tương đương 5,3 đến 15 triệu/ tháng tùy theo chương trình học mà phụ huynh lựa chọn.

Theo đó, với chương trình hội nhập có mức học phí là 16,5 triệu/ 3 tháng. Với chương trình Nido, mức học phí sẽ là 21 triệu đồng/ 3 tháng. Với chương trình song ngữ có mức đóng là 24 triệu đồng/ 3 tháng và chương trình quốc tế có mức thu học phí là 45 triệu/ 3 tháng.

Để con theo học tại trường, phụ huynh phải đóng thêm khoản phí ghi danh là 3 triệu đồng; Phí xây dựng trường là 3 triệu đồng/ năm...

Ảnh chụp Màn hình 2024-06-08 lúc 20.42.36 1.png
Trung Dũng