Kiến nghị quy định lại định mức giáo viên/lớp theo CTGDPT 2018, Bộ GDĐT nói gì?

02/10/2023 09:22
Hà An
GDVN-Bộ GDĐT đang xây dựng Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số người làm việc trong trường công lập.

Khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các trường tiểu học/trung học cơ sở dạy 2 buổi/ngày, số tiết học tăng so với chương trình trước đây; ngoài ra, có một số môn học mới bắt buộc như Ngoại ngữ, Tin học. Tuy nhiên, định mức giáo viên/lớp theo quy định hiện nay (kể cả đã thực hiện tối đa) thì vẫn chưa phù hợp. Do đó, nhiều giáo viên kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định lại định mức giáo viên/ lớp đảm bảo tính khoa học, đúng thực tiễn hiện nay, đồng thời bố trí đủ biên chế phục vụ dạy học.

Ảnh minh họa: Lã Tiến

Ảnh minh họa: Lã Tiến

Về vấn đề này, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thông tin, Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đã có nhiều thay đổi với yêu cầu cao hơn để phù hợp với xu thế phát triển, đòi hỏi giáo viên thường xuyên cập nhật chuyên môn nghiệp vụ, giáo viên phải sáng tạo hơn, vai trò của giáo viên chuyển mạnh từ vị trí là "người dạy" sang vị trí là người "tổ chức, kiểm tra, định hướng" hoạt động học của học sinh để phát triển phẩm chất, năng lực của người học và có một số môn học mới, bắt buộc.

Triển khai thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai xây dựng Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập phù hợp với điều kiện các vùng miền và chương trình giáo dục phổ thông 2018 (thay thế Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT). Dự kiến Thông tư sẽ được ban hành trong năm 2023.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo của địa phương để đề xuất bổ sung biên chế giáo viên đến năm 2026 theo quyết định của Bộ Chính trị để bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp, đặc biệt khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hà An