Kiểm định chất lượng giáo dục đại học cần tạo ra sự khách quan, công bằng

25/10/2019 09:44
Phương Linh
(GDVN) - Giáo sư Trần Hồng Quân mong muốn, công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học cần đảm bảo tạo ra sự minh bạch, khách quan, công bằng, đáng tin cậy.

Ngày 25/10/2019, tại Trường Đại học Nha Trang, Hiệp hội Các trường trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức hội thảo “Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư Trần Hồng Quân – Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đề nghị, qua hội thảo này cần làm rõ về các tiêu chí, tổ chức, phương pháp và mối quan hệ giữa các tổ chức kiểm định và nơi được kiểm định.

Giáo sư Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát biểu khai mạc (ảnh: P.L)
Giáo sư Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát biểu khai mạc (ảnh: P.L)

Đồng thời, Giáo sư Trần Hồng Quân mong muốn, kiểm định chất lượng và xếp hạng giáo dục đại học cần phải tạo ra sự minh bạch, khách quan, công bằng, đáng tin cậy, đảm bảo cho quá trình hoạt động của các trường được tốt.

Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Giáo sư Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết, công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học cho đến nay đã đạt được một số thành tựu nhất định, nhưng vẫn còn rất nhiều hạn chế.

Đó là: Sự chuyển biến chưa đồng đều; hế thống văn bản pháp luật còn gây khó khăn nhất định cho các đoàn đánh giá, nhà trường; đội ngũ kiểm định viên chưa được đào tạo bài bản; tài chính cần hoàn thiện; cần có cơ chế đầu tư nhiều hơn cho 5 trung tâm kiểm định của cả nước.

Phó Giáo sư Mai Văn Trinh nêu lên 9 vấn đề cần hoàn thiện trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong thời gian tới, trong đó có hoàn thiện khung pháp lý; xây dựng cả về chất lượng và số lượng kiểm định viên; làm tốt công tác truyền thông về kiểm định; đẩy nhanh hơn nữa công tác kiểm định chất lượng, nhất là đối với các chương trình đào tạo…

Hội thảo này sẽ là cơ hội để các trường đại học, cao đẳng trong cả nước cùng nhau nghiên cứu, chia sẻ, trao đổi nhận thức, kinh nghiệm về hoạt động đánh giá, công nhận mức độ đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đưa ra các phương pháp nhằm nâng cao về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, giúp các đơn vị xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh theo một chuẩn mực nhất định.

Thảo luận, tìm ra các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với khu vực, thế giới, nhằm góp phần đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng cạnh tranh, hội nhập với thị trường lao động của khu vực, thế giới trong thời kỳ 4.0.

Phương Linh