Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp lần thứ 6, khóa X

06/07/2022 06:43
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng ngày 6/7, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp lần thứ 6, khóa X.

Ngày 6/7, tại Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khai mạc kỳ họp lần thứ 6, khóa X. Kỳ họp lần này dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, từ 6 đến 8/7/2022.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham dự một kỳ họp (ảnh: P.L)

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham dự một kỳ họp (ảnh: P.L)

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu tham dự sẽ nghe báo cáo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế, văn hóa và xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trong 6 tháng cuối năm; Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ kỳ họp lần thứ 4 đến trước kỳ họp lần thứ 6 của khóa X, báo cáo “Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết 25/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ báo cáo, đánh giá kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ Ủy ban nhân dân thành phố, trình chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2023, báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 54/QH14 tháng 11/2017 và Nghị quyết số 25/NQ-HĐND.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022, các báo cáo của ngành Tòa án và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp cũng sẽ nghe báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, công tác chuẩn bị cho năm học 2022-2023.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, công tác nhân sự của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ diễn ra trong kỳ họp lần này.

Việt Dũng