Học sinh của tỉnh Bến Tre sẽ khai giảng vào ngày 13/9

27/08/2021 06:08
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học sinh một số bậc học của tỉnh Bến Tre sẽ khai giảng vào ngày 13/9/2021

Ngày 26/8/2021, bà Nguyễn Thị Bé Mười – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ký văn bản 5096/KH-UBND, về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 của hệ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngày tựu trường của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh là ngày 9/9/2021.

Ngày 13/9 sẽ khai giảng năm học mới áp dụng đối với giáo dục thường xuyên và giáo dục phổ thông, còn giáo dục mầm non sẽ khai giảng vào ngày 20/9.

Học sinh của tỉnh Bến Tre (ảnh minh họa: VOV)

Học sinh của tỉnh Bến Tre (ảnh minh họa: VOV)

Thời gian nghỉ tết Nguyên Đán năm 2022 là từ ngày 30/1/2022 đến 6/2/2022 (tức là ngày 28/12 âm lịchđến ngày mùng 6 tháng 1 âm lịch).

Thời gian học kỳ 1 của giáo dục mầm non là từ ngày 20/9/2021 đến 20/1/2022 (18 tuần thực học). Thời gian học kỳ 2 là từ 24/1/2022 đến 27/5/2022 (17 tuần thực học).

Thời gian học kỳ 1 của giáo dục tiểu học từ ngày 13/9/2021 đến 20/1/2022 (18 tuần thực học). Ngày nghỉ giữa học kỳ 1 là từ 22 đến 26/11/2021 và ngày giữa 2 học kỳ là 21/1/2022. Thời gian học kỳ 2 sẽ bắt đầu từ ngày 24/1/2022 đến 3/6/2022 (17 tuần thực học).

Thời gian học kỳ 1 của giáo dục trung học (trung học cơ sở, trung học phổ thông) từ ngày 13/9/2021 đến 15/1/2022 (18 tuần thực học), còn thời gian học kỳ 2 sẽ bắt đầu từ ngày 17/1/2022 đến 25/5/2022 (17 tuần thực học).

Thời gian học kỳ của giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu từ ngày 13/9/2021 đến 15/1/2022 (16 tuần thực học), còn thời gian học kỳ 2 sẽ bắt đầu từ ngày 17/1/2022 đến 25/5/2022 (16 tuần thực học).

Ngày kết thức năm học 2021 – 2022 sẽ có thời gian dao động từ trước ngày 31/5/2022 cho đến trước ngày 10/6/2022 (tùy theo bậc học).

Ngày xét công nhận hoàn thành chương trình đối với trẻ 5 tuổi là trước ngày 1/6/2022. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học là trước ngày 24/6/2022.

Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở là trước ngày 4/5/2022. Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia lớp 12 là ngày 17/9/2021. Thi chọn học sinh giỏi của tỉnh lớp 9,12 là vào ngày 24/2/2022.

Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12, thi khoa học kỹ thuật, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập là vào ngày 6,7/6/2022.

Việt Dũng