Hòa Bình: THPT Lạc Long Quân xin lùi thời gian xử lý, khắc phục sai phạm

31/01/2024 06:38
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường THPT Lạc Long Quân xin lùi thời hạn trả lại 534 triệu đồng cho phụ huynh học sinh, do thu không đúng quy định trong năm 2021, 2022.

Ngày 29/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình đã ban hành văn bản về việc cho phép điều chỉnh thời gian xử lý, khắc phục sai phạm tại trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân.

Văn bản trên được thực hiện theo đề nghị của trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân được lùi thời gian thực hiện khắc phục sai phạm, trả lại 534.032.000đ cho phụ huynh và tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân vi phạm...

"Việc khắc phục các sai phạm trong quản lý, thu chi tài chính tại trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân còn phụ thuộc vào một số yếu tố khách quan.

Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho phép trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân điều chỉnh thời gian xử lý, khắc phục sai phạm trong quản lý, thu chi tài chính, kiểm điểm trách nhiệm... trước ngày 29/02/2024.

Quá thời gian nêu trên, trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân không tổ chức thực hiện, Sở sẽ xem xét, bổ sung vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật", văn bản nêu.

Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Những sai phạm của trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân ra sao?

Ngày 5/1/2024, Công an tỉnh Hòa Bình có Văn bản số 22/CAT-CSKT thông báo Kết luận về sai phạm trong quản lý, thu chi tài chính tại trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân.

Tiếp đó, đến ngày 15/1/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã ban hành Công văn số 143/SGD&ĐT-TTr về việc xử lý, khắc phục sai phạm tại trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân. Trong đó, yêu cầu trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân thực hiện 4 nội dung.

Cụ thể, nhà trường phải thông báo toàn văn công văn chỉ đạo của Sở và Văn bản số 22/CAT-CSKT ngày 05/1/2024 của Công an tỉnh Hòa Bình về việc chấn chỉnh sai phạm xảy ra tại trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh của nhà trường.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm trong quản lý, thu chi tài chính tại trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân.

Xem xét xử lý kỷ luật, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

"Khắc phục đối với số tiền đã thu vượt không đúng định mức quy định 534.032.000đ (Năm trăm ba mươi bốn triệu không trăm ba mươi hai ngàn đồng chẵn). Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân thực hiện việc thu hồi và trả lại người học theo quy định.

Yêu cầu trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả xử lý, đề nghị xử lý vi phạm và khắc phục sai phạm theo quy định về Sở (trực tiếp là Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT) trước ngày 25/01/2024", trích văn bản.

Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân báo cáo ra sao?

Phản hồi công văn của Sở ban hành ngày 15/1 chỉ đạo với nhà trường, ngày 16/1 trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân có văn bản phúc đáp Sở.

Theo đó, nhà trường thông tin, đến ngày 16/1 toàn bộ hồ sơ liên quan đến công tác quản lý tài chính và dạy thêm học thêm các năm 2021, 2022 nhà trường chưa nhận lại từ cơ quan Công an (dự kiến chiều 16/1 mới nhận bàn giao lại).

Việc tổ chức Hội nghị để thông báo toàn văn công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và Văn bản số 22/CAT-CSKT ngày 05/01/2024 của Công an tỉnh Hòa Bình về việc chấn chỉnh sai phạm xảy ra tại trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường sẽ tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất.

"Tuy nhiên, việc tổ chức Hội nghị để thông báo toàn văn công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT và Văn bản số 22/CAT-CSKT ngày 05/01/2024 của Công an tỉnh Hòa Bình đến cha mẹ học sinh của nhà trường thì cần phải có thời gian nhất định mới thực hiện được, nhất là giai đoạn hiện nay đang là thời gian cận kề Tết Nguyên đán Giáp Thìn", nhà trường thông tin.

Bên cạnh đó, đối với nội dung tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm, nhà trường thông tin, đơn vị cần phải có thời gian nhất định và phù hợp để các tập thể, cá nhân thực hiện các công việc liên quan kiểm điểm trách nhiệm của mình trên cơ sở thực thi nhiệm vụ theo quy định, căn cứ vào hồ sơ công việc của nhà trường.

"Việc thực hiện thu hồi và trả lại người học theo quy định đối với số tiền đã thu vượt không đúng định mức quy định, số tiền 534.032.000đ cần căn cứ trên hồ sơ kế toán để thống kê, xác định số tiền cần thu hồi của từng cá nhân có liên quan đã thụ hưởng và xác định số tiền cần trả lại cho từng học sinh trong các năm 2021, 2022 cũng như thời gian để tiến hành trả lại học sinh và gia đình học sinh đảm bảo công khai, minh bạch.

Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân đề nghị Sở GD&ĐT Hòa Bình cho trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân được lùi thời gian thực hiện các công việc nêu trên một cách thích hợp, phù hợp với thực tiễn", trích văn bản.

Mạnh Đoàn