Hiệu trưởng ĐH Giao thông vận tải là ứng viên GS duy nhất ngành GTVT năm 2023

02/11/2023 06:29
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ứng viên giáo sư duy nhất ngành GTVT Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải từng hướng dẫn 12 NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Theo bản đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, ứng viên Nguyễn Ngọc Long sinh ngày 06/10/1963, quê ở tỉnh Thái Bình.

Tháng 8/1988, thầy Long tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật, chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm của Trường Đại học Giao thông vận tải. Đến tháng 9/2001, thầy Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và được cấp bằng tiến sĩ tại Trường Đại học Giao thông vận tải.

Thầy Long được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư vào năm 2006, ngành Giao thông vận tải.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải. Ảnh: website nhà trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải. Ảnh: website nhà trường.

Ứng viên có gần 20 năm công tác tại Trường Đại học Giao thông vận tải

Về quá trình công tác được ghi trong bản đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, từ tháng 2/1989 đến tháng 5/2005, thầy Long là giảng viên Bộ môn Cầu Hầm, Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải.

Sau đó, thầy Long làm Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học; Phó trưởng Bộ môn Cầu Hầm, Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải.

Từ tháng 7/2010 đến tháng 8/2010, thầy Long làm Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Sau đại học; Phó trưởng Bộ môn Cầu Hầm, Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải.

Từ tháng 9/2010 đến tháng 2/2013, thầy Long làm Phó Hiệu trưởng, Phó trưởng Bộ môn Cầu Hầm, Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải.

Từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2016, thầy Long làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải.

Từ tháng 11/2016 đến tháng 8/2017, thầy Long giữ chức vụ Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng bộ môn Cầu Hầm, khoa Công trình - Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Từ tháng 11/2019 đến nay, thầy Long là Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giảng viên cao cấp bộ môn Cầu Hầm, khoa Công trình - Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Các hướng nghiên cứu chính của ứng viên giáo sư duy nhất ngành Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Long bao gồm: ứng dụng công nghệ hiện đại, vật liệu hiện đại: dự ứng lực ngoài, bê tông cốt sợi phân tách, bê tông siêu tính năng trong sửa chữa, tăng cường kết cấu cầu; kiểm định, đánh giá tình trạng sức khỏe công trình cầu; phân tích, thiết kế cầu bê tông.

Ứng viên đã công bố 79 bài báo khoa học, 05 đề tài khoa học cấp Bộ

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, ứng viên giáo sư Nguyễn Ngọc Long đã hướng dẫn 12 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Thầy Long hoàn thành 7 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 5 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp thành phố Hà Nội và 1 chương trình cấp Bộ.

Cụ thể, trước khi được công nhận chức danh phó giáo sư, thầy Long thực hiện 2 đề tài nghiên cứu cấp Bộ gồm: “Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt sợi phân tán để sửa chữa và tăng cường dầm cầu” (năm 1998, xếp loại Xuất sắc); đề tài “Nghiên cứu lựa chọn và thiết kế thành phần vật liệu bê tông cốt sợi phù hợp cho việc sử dụng tại các công trình cầu ở Việt Nam” (năm 2005, xếp loại Khá).

Sau khi được công nhận chức danh phó giáo sư, thầy Long thực hiện 5 đề tài khác, trong đó có đề tài: “Phân tích đánh giá hiệu quả đối với các giải pháp tăng cường kết cấu nhịp cầu bê tông nhằm nâng cao năng lực khai thác để phù hợp với cắm biển tải trọng theo QCVN 41:2012” (năm 2018, xếp loại Xuất sắc).

Ứng viên giáo sư Nguyễn Ngọc Long đã công bố 79 bài báo khoa học, trong đó có 24 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín. Theo đó, giai đoạn trước khi được công nhận chức danh phó giáo sư, thầy Long có 8 bài báo khoa học chủ yếu đăng trên tạp chí khoa học trong nước. Giai đoạn sau khi được công nhận chức danh phó giáo sư, thầy Long có 71 bài báo khoa học đăng trên tạp chí uy tín trong và ngoài nước.

Trong 24 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín, thầy Long có 8 bài là tác giả chính.

Thầy Long cũng có 02 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích. Trong đó, có 01 bằng độc quyền sách chế, giải pháp hữu ích có tên “Cầu dân sinh dạng bản” do thầy Long làm tác giả chính.

Trong công tác giáo dục và đào tạo, thầy Long chủ trì và tham gia xây dựng, phát triển 5 chương trình đào tạo, dự án ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đã được đưa vào áp dụng thực tế. Trong đó, thầy Long làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định “Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông của Trường Đại học Vinh”; làm Trưởng Ban chỉ đạo “Nghiên cứu, sửa chữa cầu Thăng Long” do Tổng cục Đường bộ Việt Nam thẩm định, đưa vào sử dụng.

Chi tiết bản đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, ứng viên Nguyễn Ngọc Long, xem TẠI ĐÂY.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Long là ứng viên giáo sư duy nhất ngành Giao thông vận tải năm 2023

Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Long là ứng viên giáo sư duy nhất ngành Giao thông vận tải năm 2023

Một số khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu) của ứng viên giáo sư Nguyễn Ngọc Long:

Năm 2007, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2010, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2012, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

2014, Nhà giáo ưu tú.

2018, Bằng khen của Thành uỷ Hà Nội.

2021, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

2022, Huân chương Lao động hạng Ba.

2023, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

Ngọc Mai