Hà Nội có khoảng 111.000 học sinh dự xét tốt nghiệp trung học cơ sở

15/05/2021 06:01
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời cho học sinh vào trước ngày 28/5/2021.

Để bảo đảm cho học sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời cho học sinh vào trước ngày 28/5/2021.

Quy định tốt nghiệp trung học cơ sở là một trong những điều kiện bắt buộc để học sinh có đủ điều kiện tham gia dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Để bảo đảm công bằng cho mọi học sinh, từ nay tới trước ngày 24/5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra chặt chẽ công tác tổ chức xét tốt nghiệp của các đơn vị. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm tất cả trường trung học cơ sở, các đơn vị có cấp trung học cơ sở đều được thanh tra, kiểm tra.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Năm học 2020-2021, toàn thành phố Hà Nội có khoảng 111.000 học sinh dự xét tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng khoảng 6.200 học sinh so với năm học 2019-2020.

Thùy Linh