Hà Giang: TH Nguyễn Trãi bị "chấn chỉnh" vì vận động xã hội hóa 440.000 đồng/HS

19/10/2023 06:34
Nguyễn Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phòng GD&ĐT Thành phố Hà Giang đã chấn chỉnh TH Nguyễn Trãi vì nêu mức vận động xã hội hóa là 440 nghìn đồng/HS không đúng quy định.

Phản ánh tới phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, độc giả cho hay, năm học 2023-2024 trường Tiểu học Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) vận động xã hội hóa từ phụ huynh, có nêu chi tiết định mức khoản vận động để tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động giáo dục là 440 nghìn đồng/học sinh, không đúng quy định của Thông tư 16/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, trong bảng biểu tổng hợp các khoản thu học sinh năm học 2023-2024 của trường Tiểu học Nguyễn Trãi có thông tin về 3 khoản thu, trong đó có 2 khoản thu được Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Trãi và Phòng Giáo dục phê duyệt.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Thành phố Hà Giang) bị phụ huynh phản ánh vận động xã hội hóa theo định mức khoản tiền cụ thể. (Ảnh: nhà trường)

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Thành phố Hà Giang) bị phụ huynh phản ánh vận động xã hội hóa theo định mức khoản tiền cụ thể. (Ảnh: nhà trường)

Khoản thu vận động theo Thông tư 16/2018 đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Giang phê duyệt, bảng biểu nêu mức vận động từ 440 nghìn đồng trở lên để phục vụ tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động giáo dục.

Các khoản thu theo Nghị quyết 33 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Trãi phê duyệt là 243 nghìn đồng cho các mục như tiền điện 90 nghìn đồng; tiền nước 63 nghìn đồng; tiền vệ sinh WC, sân trường là 90 nghìn đồng; tiền giấy thi lớp 1,2 là 4 nghìn đồng, khối lớp 3-8 là 8 nghìn đồng và khối 1-4-5 là 24 nghìn đồng.

"Tổng thu của mục I và mục II, lớp 1-2 tổng 687 nghìn đồng, khối lớp 3 là 695 nghìn đồng và khối 4-5 là 707 nghìn đồng", trích biểu tổng hợp các khoản thu của trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Bảng biểu tổng hợp các khoản thu học sinh trong năm học 2023-2024 của trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Ảnh: Độc giả cung cấp

Bảng biểu tổng hợp các khoản thu học sinh trong năm học 2023-2024 của trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Ảnh: Độc giả cung cấp

Đối với khoản thu bàn bạc cụ thể phụ huynh chưa nêu chi tiết mức thu các khoản như vệ sinh lớp học, Quỹ phụ huynh trường, học bạ - thẻ học sinh lớp 1.

Tiền học Tiếng Anh lớp 1-2 theo Nghị quyết 33/2021-HĐND với mức thu là 8 nghìn đồng/2 tiết/tuần.

Liên quan đến nội dung trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Giang cho biết, khoản thu của trường Tiểu học Nguyễn Trãi, nhà trường thu theo quy định tại Thông tư 16/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, đối với các khoản thu trình lên Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, Phòng chỉ phê duyệt ở mức tổng là 215,2 triệu đồng nhưng không phải quy định cụ thể mỗi học sinh là 440 nghìn đồng như trong bảng biểu tổng hợp của nhà trường.

"Trong quá trình nhà trường triển khai, tại buổi họp phụ huynh, nhà trường đã ghi mức tối thiểu là 440 nghìn đồng. Các phụ huynh cũng có ý kiến là không thể ghi cụ thể mức ủng hộ như vậy, phải theo tuỳ tâm vận động theo đúng tinh thần của Thông tư 16.

Về phản ánh trên của phụ huynh, buổi hôm sau trong buổi họp đại trà với phụ huynh, nhà trường đã không còn ghi mức thu ủng hộ cụ thể là 440 nghìn đồng.

Có thể, tờ giấy khoản thu 440 nghìn đồng mà phóng viên có được là tờ bản dự thảo, do nhà trường sơ suất trong buổi họp ban đại diện phụ huynh hôm trước đã không thu lại.

Sau sự việc trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chấn chỉnh nhà trường. Đối với mức thu của nhà trường hiện tại là sự vận động tự nguyện", vị lãnh đạo chia sẻ.

Theo lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Giang, nguyên nhân dẫn tới sự việc trên có thể do giáo viên muốn đưa ra một mức cụ thể để đạt được khoản tiền vận động hơn 200 triệu đồng trên.

Thực tế, nếu vận động tuỳ tâm không đủ số tiền đó không đủ thực hiện theo quan điểm đã thống nhất.

"Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo kiểm điểm nhà trường và nhà trường đã rút kinh nghiệm, đồng thời không đưa ra mức ủng hộ cụ thể mà chỉ đưa khoản tiền vận động trên 200 triệu đồng được phê duyệt", vị lãnh đạo chia sẻ.

Còn đối với khoản thu vận động ở mục I (gồm tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh, tiền giấy thi) với tổng số tiền là 243 nghìn đồng được thu căn cứ theo Nghị quyết 33 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, khoản thu này là đúng quy định.

Lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Giang chia sẻ, đơn vị rất quyết liệt trong việc chỉ đạo các trường không được lạm thu, tuy nhiên trong quá trình các trường triển khai chưa chuẩn chỉnh thì đơn vị cũng đã "uốn nắn".

Tại Điều 2 của Thông tư 16/2018 có nêu về nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ:

1. Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

2. Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.

4. Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.

5. Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

6. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục.

Điều 3. Nội dung vận động và tiếp nhận tài trợ

1. Cơ sở giáo dục được vận động, tiếp nhận các khoản tài trợ để thực hiện các nội dung sau:

a) Trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục;

b) Hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục.

2. Không vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.

Nguyễn Phương