GV cốt cán "than" chưa được nhận tiền bồi dưỡng, Trưởng phòng GD quận 6 nói gì?

25/02/2024 06:43
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Nếu trường nào chưa chi bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên cốt cán bồi dưỡng thực hiện chương trình mới có thể liên hệ trực tiếp Trưởng phòng Giáo dục Quận 6.

Vừa qua, bạn đọc phản ánh về cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nêu thắc mắc về việc chưa nhận được tiền bồi dưỡng thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Giáo viên thắc mắc chưa nhận được tiền bồi dưỡng thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Thư bạn đọc nêu: “Theo văn bản 897/SGDĐT-TCCB ngày 28/3/2022 về việc bồi dưỡng giáo viên – cán bộ quản lý cốt cán thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và báo cáo TEMIS năm 2022 thì địa phương, đơn vị cần thực hiện việc chi bồi dưỡng cho các giáo viên – cán bộ quản lý cốt cán từ khi có văn bản trên của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh”.

gdvn-a3-giaoduc-net-vn-8387.jpg
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, theo bạn đọc nói rằng: "Đến nay, giáo viên – cán bộ quản lý cốt cán của bậc tiểu học và trung học cơ sở tại Quận 6 vẫn chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào theo văn bản nêu trên.

Hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã đi được đến năm thứ 4. Công tác của các giáo viên – cán bộ quản lý cốt cán Quận 6 cũng đã hoàn thành, với 9 module xuyên suốt từ năm 2019 đến năm 2023.

Trong khi đó, những giáo viên – cán bộ quản lý cốt cán của những quận khác trên cùng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đều đã nhận được sự hỗ trợ theo văn bản này.

Ngoài ra, việc giáo viên được điều động, cứ đi tiên phong học tập và triển khai chương trình mới. Số nhân sự này cũng được cấp trên phân công, hỗ trợ giáo viên – cán bộ quản lý đại trà với số lượng từ 17 đến 40 người theo danh sách cụ thể.

Do vậy, việc Quận 6 lấy lí do không thể chi cho giáo viên – cán bộ quản lý cốt cán của quận không đảm bảo về số lượng người hỗ trợ/hướng dẫn theo văn bản 897 liệu có thỏa đáng?

Thời gian tối thiểu để tính cho một giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán (hoặc cán bộ cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán) hỗ trợ cho nhóm khoảng 50 giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đại trà (hoặc khoảng 50 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà) qua hệ thống học tập trực tuyến LMS và trực tiếp là 40 tiết quy đổi trên 1 module.

Giáo viên không tiếc công sức mình bỏ ra, vì được chọn là giáo viên cốt cán là một vinh dự rất lớn đối với họ.

Cái chúng tôi quan tâm là sự công bằng, và việc nhìn nhận tầm quan trọng trong việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của các ban ngành khác trong xã hội "– bạn đọc bức xúc viết.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 nói gì?

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lưu Hồng Uyên – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 khẳng định, việc chi bồi dưỡng cho giáo viên – cán bộ quản lý cốt cán của các trường thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 thì Quận 6 đã có văn bản chỉ đạo từ rất lâu.

Tuy nhiên, theo ông Lưu Hồng Uyên suy đoán: "Thì thực tế có thể có trường chưa chi hết khoản này, nên ngành giáo dục Quận 6 sẽ có tiến hành rà soát, chấn chỉnh và đề nghị trường nào chưa chi thì chi ngay đúng theo chủ trương quy định."

Đối với những trường nào mà giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán chưa nhận được bồi dưỡng thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, ông Lê Hồng Uyên đề nghị "Liên hệ trực tiếp với ông bằng bất cứ hình thức nào (mail, điện thoại, nhắn tin hay gặp trực tiếp) để được hướng dẫn giải quyết".

Đồng thời, ông Lưu Hồng Uyên cũng cung cấp cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam kế hoạch số 60/KH-UBND do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 6 Lê Thanh Bình ký ngày 26/2/2021 về kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Căn cứ theo văn bản này, nguồn kinh phí tổ chức cho giáo viên đại trà và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ thông qua hệ thống học tập trực tuyến LMS và các hoạt động sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường bao gồm các chi phí cho dịch vụ cung ứng LMS, chế độ cho giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong quá trình học trực tuyến và sinh hoạt chuyên môn, các hoạt động phục vụ bồi dưỡng chi từ ngân sách địa phương.

Các cơ sở giáo dục xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng theo Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân quận ban hành, trong đó phân kỳ từng giai đoạn bồi dưỡng cụ thể theo từng cấp học, đảm bảo theo lộ trình, đồng thời lập dự toán kinh phí trình Ủy ban Nhân dân quận phê duyệt, để làm cơ sở bố trí dự toán cho Kế hoạch bồi dưỡng của quận.

Việt Dũng