Học sinh trung học phổ thông ở Long An đi học lại từ 6/12

30/11/2021 06:30
Việt Dũng
0
GDVN- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã quyết định, học sinh bậc trung học phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) tại Long An sẽ đi học lại từ ngày 6/12.

Ngày 29/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã ban hành văn bản 12019/UBND-VHXH, về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn tỉnh đi học trực tiếp trở lại.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tại tờ trình số 3217/TTr-SGDĐT, thực hiện kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp vào sáng ngày 26/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thống nhất cho học sinh bậc mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh đi học trực tiếp trở lại, với thời gian cụ thể như sau:

Học sinh bậc trung học phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) sẽ đi học trở lại từ ngày 6/12/2021.

Học sinh của tỉnh Long An sắp được đi học trở lại (ảnh minh họa: dangcongsan.vn)

Học sinh bậc trung học cơ sở đi học trở lại từ ngày 20/12/2021. Học sinh bậc tiểu học, mầm non đi học trở lại kể từ ngày 3/1/2022.

Đối với học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở liên kết đào tạo trình độ trung cấp trở lên trên địa bàn tỉnh, thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn 10693/UBND-VHXH ngày 29/10/2021.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại học trực tiếp tại trường.

Tổ chức dạy bù, đảm bảo thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường, theo phương án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định 11945/QĐ-UBND ngày 25/11/2021, theo hướng dẫn của ngành y tế.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn thể học sinh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Việt Dũng

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật