Học sinh tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh học trực tuyến chỉ 20-25 phút/tiết

18/09/2021 06:02
Phan Nga
0
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có lưu ý về việc học trực tuyến ở bậc tiểu học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Hiếu vừa ký văn bản 2527/SGDĐT-GDTH, về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm học 2021-2022 và một số lưu ý trong việc tổ chức dạy học trong giai đoạn ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, Sở này có hướng dẫn về cách thức tổ chức dạy học trên môi trường internet như sau:

Đối với học sinh lớp 1,2: Khai thác các nội dung dạy học trên truyền hình, video. Không thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ trong thời gian này. Khi học sinh đi học lại, các trường tiểu học sẽ tổ chức ôn tập trước khi kiểm tra, đánh giá học sinh.

Học sinh tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh học trực tuyến trên internet (ảnh minh họa: P.N)

Đối với học sinh lớp 3,4,5: Tổ chức dạy học trên internet là chủ đạo, dạy học trên truyền hình và video là bổ trợ, ưu tiên cho lớp cuối cấp.

Về cách thức tổ chức dạy học trong thời gian tổ chức dạy học trên môi trường internet, đối với học sinh lớp 1,2 thì cần khai thác các nội dung dạy học trên truyền hình, video clip đã ghi hình, không thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ trong khoảng thời gian này.

Khi học sinh đi học trở lại, trường học sẽ tổ chức ôn tập trước khi kiểm tra, đánh giá định kỳ.

Đối với học sinh từ lớp 3 đến 5: Các trường xác định tổ chức dạy học trên môi trường internet là chủ đạo, dạy học trên truyền hình và video clip đã ghi hình là bổ trợ, ưu tiên các lớp cuối cấp.

Giáo viên chú trọng phân bổ thời gian dạy học trên môi trường internet cho các hoạt động trọng tâm như: Giới thiệu kiến thức mới, giải đáp thắc mắc, đặt câu hỏi, tổ chức các hoạt động tương tác với học sinh.

Một điểm cần lưu ý: Giáo viên hạn chế sử dụng thời gian dạy học trên môi trường internet để yêu cầu học sinh viết bài, hay làm bài tập vào vở.

Các nội dung cần ghi chép, hoặc bài tập có thể giao cho học sinh khi kết thúc thời gian dạy học trên môi trường internet, học sinh có thể thực hiện vào các khoảng thời gian khác trong ngày.

Giáo viên tổ chức các hoạt động đa dạng cho học sinh tham gia thực hiện, khuyến khích tổ chức các hoạt động không bắt buộc học sinh phải quan sát tập trung trong thời gian dài trên màn hình, hoặc các thiết bị kỹ thuật số.

Ngoài ra, Sở Giáo dục đặc biệt lưu ý việc xây dựng thời khóa biểu dạy học đối với học sinh tiểu học trên môi trường internet cần phù hợp với sức khỏe, tâm sinh lý của học sinh.

Trong đó, mỗi tiết học chỉ trong khoảng thời gian từ 20-25 phút, mỗi buổi học không quá 4 tiết.

Giữa mỗi tiết học phải có thời gian nghỉ từ 5-7 phút cho học sinh vận động, thư giãn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Hiếu vừa ký văn bản 2527/SGDĐT-GDTH, về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm học 2021-2022 và một số lưu ý trong việc tổ chức dạy học trong giai đoạn ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, Sở này có hướng dẫn về cách thức tổ chức dạy học trên môi trường internet như sau:

Đối với học sinh lớp 1,2: Khai thác các nội dung dạy học trên truyền hình, video. Không thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ trong thời gian này. Khi học sinh đi học lại, các trường tiểu học sẽ tổ chức ôn tập trước khi kiểm tra, đánh giá học sinh.

Đối với học sinh lớp 3,4,5: Tổ chức dạy học trên internet là chủ đạo, dạy học trên truyền hình và video là bổ trợ, ưu tiên cho lớp cuối cấp.

Về cách thức tổ chức dạy học trong thời gian tổ chức dạy học trên môi trường internet, đối với học sinh lớp 1,2 thì cần khai thác các nội dung dạy học trên truyền hình, video clip đã ghi hình, không thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ trong khoảng thời gian này.

Khi học sinh đi học trở lại, trường học sẽ tổ chức ôn tập trước khi kiểm tra, đánh giá định kỳ.

Đối với học sinh từ lớp 3 đến 5: Các trường xác định tổ chức dạy học trên môi trường internet là chủ đạo, dạy học trên truyền hình và video clip đã ghi hình là bổ trợ, ưu tiên các lớp cuối cấp.

Giáo viên chú trọng phân bổ thời gian dạy học trên môi trường internet cho các hoạt động trọng tâm như: Giới thiệu kiến thức mới, giải đáp thắc mắc, đặt câu hỏi, tổ chức các hoạt động tương tác với học sinh.

Một điểm cần lưu ý: Giáo viên hạn chế sử dụng thời gian dạy học trên môi trường internet để yêu cầu học sinh viết bài, hay làm bài tập vào vở.

Các nội dung cần ghi chép, hoặc bài tập có thể giao cho học sinh khi kết thúc thời gian dạy học trên môi trường internet, học sinh có thể thực hiện vào các khoảng thời gian khác trong ngày.

Giáo viên tổ chức các hoạt động đa dạng cho học sinh tham gia thực hiện, khuyến khích tổ chức các hoạt động không bắt buộc học sinh phải quan sát tập trung trong thời gian dài trên màn hình, hoặc các thiết bị kỹ thuật số.

Ngoài ra, Sở Giáo dục đặc biệt lưu ý việc xây dựng thời khóa biểu dạy học đối với học sinh tiểu học trên môi trường internet cần phù hợp với sức khỏe, tâm sinh lý của học sinh.

Trong đó, mỗi tiết học chỉ trong khoảng thời gian từ 20-25 phút, mỗi buổi học không quá 4 tiết.

Giữa mỗi tiết học phải có thời gian nghỉ từ 5-7 phút cho học sinh vận động, thư giãn.

Phan Nga

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật