Chi tiết phổ điểm các khối thi A, A1, B, C, D

26/07/2021 12:02
Thùy Linh
0
GDVN- Ngay sau khi công bố phổ điểm các môn thi, ngày 26/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố kết quả phân tích phổ điểm thi năm 2021 của một số khối thi.

Cụ thể như sau:

Thùy Linh

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật