Cấm tổ chức dạy thêm ở ngoài nhà trường

22/12/2011 16:24
Theo Báo Tin tức
0
Chỉ tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường với các hình thức như phụ đạo học sinh yéu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh.

Nếu địa phương nào để xảy ra hiện tượng dạy thêm, học thêm không đúng quy định thì Bí thư cấp uỷ địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ.

Đây là chỉ đạo của ngành giáo dục đào tạo Quảng Ninh tại Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục và chấn chỉnh dạy thêm, học thêm vào ngày 21/12.

Ngoài chấn chỉnh việc dạy thêm, ngành giáo dục Quảng Ninh cũng chủ động “giảm tải” chương trình giáo dục phổ thông. Nguồn: Internet

Đội ngũ các thầy cô giáo tham gia dạy thêm phải được cấp phép theo quy định. Quảng Ninh sẽ thực hiện hỗ trợ kinh phí cho việc dạy thêm từ ngân sách Nhà nước để giảm đóng góp cho học sinh và đảm bảo thù lao thích đáng cho người dạy.

Ngành giáo dục Quảng Ninh cũng chủ động “giảm tải” chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với đặc điểm học sinh từng địa phương, từng trường học nhằm hạn chế việc dạy thêm, học thêm không cần thiết; thực hiện mạnh mẽ yêu cầu “đổi mới phương pháp dạy học theo tinh thần lấy học sinh làm trung tâm”, qua đó chú trọng đúng mức hơn tới việc hướng dẫn học sinh tự học và bồi dưỡng khả năng tự học của học sinh. 

Tỉnh cũng tăng cường công tác giám sát, thanh tra và kiểm tra nhằm phát hiện và giải quyết kịp thời các biểu hiện sai phạm về dạy thêm, học thêm.

Ông Đỗ Văn Thuấn, Giám đốc sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh quả quyết: ngành giáo dục sẽ kiên quyết xử lý thích đáng những sai phạm của giáo viên và thủ trưởng đơn vị trong ngành; kết hợp thường xuyên với các cơ quan hữu quan để xử lý các trường hợp sai phạm của cá nhân, đơn vị ngoài ngành về việc thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của tỉnh về dạy thêm, học thêm.

Theo Báo Tin tức

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật