Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Thái Nguyên, Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc

13/10/2018 06:17
Nhật Minh
(GDVN) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Bản Giốc.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đối với khu vực xã Linh Sơn, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nghiên cứu lập Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Nhật Minh