ĐH Trưng Vương: Có lĩnh vực tuyển vượt 737%, giảng viên thỉnh giảng đứng lớp 90%

07/02/2024 06:35
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Đây là nội dung trong kết luận thanh tra công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo của Trường Đại học Trưng Vương (Vĩnh Phúc).

Kết luận thanh tra công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo của Trường Đại học Trưng Vương (Vĩnh Phúc) của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 25/1/2024 cho thấy trường này vi phạm hàng loạt quy định về công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo và bảo đảm điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu tại thời điểm thanh tra.

Trụ sở của Trường Đại học Trưng Vương đặt tại cơ sở chính tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Đại học Trưng Vương

Trụ sở của Trường Đại học Trưng Vương đặt tại cơ sở chính tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Đại học Trưng Vương

Liên tiếp tuyển sinh vượt chỉ tiêu, có năm tuyển vượt 737% chỉ tiêu

Theo đó, đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành thanh tra, xác minh trực tiếp tại Trường Đại học Trưng Vương về công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo của đơn vị này trong các năm 2020, 2021, 2022.

Kết quả vi phạm về công tác tuyển sinh cụ thể như sau:

Năm 2020, Trường tuyển đại học vừa làm vừa học Khối ngành III 747 sinh viên/100 chỉ tiêu thông báo, vượt 647 chỉ tiêu, tương đương 647%; Khối ngành VI Trường tuyển 34 sinh viên/30 chỉ tiêu thông báo, tức tuyển vượt 04 chỉ tiêu, tương đương 13,3%.

Năm 2021, Trường tuyển đại học liên thông vừa làm vừa học là 108 sinh viên/54 chỉ tiêu theo năng lực tuyển sinh, tức tuyển vượt 54 chỉ tiêu, tương đương 100%.

Năm 2022, lĩnh vực Sức khỏe vừa làm vừa học, Trường tuyển 536 sinh viên/ 64 chỉ tiêu vượt 472 chỉ tiêu, tương đương 737,5%. (số liệu được tổng hợp sau khi đã trừ số sinh viên thôi học)

Kết luận thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ ra, Trường Đại học Trưng Vương đang có sự mất cân đối trong công tác tuyển sinh giữa trình độ đại học chính quy và đại học vừa làm vừa học.

Năm 2021, ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu theo quy định về xác định chỉ tiêu, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 169/QĐ-XPHC ngày 29/12/2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với Trường Đại học Trưng Vương về hành vi vi phạm này.

Các hành vi tuyển sinh trình độ đại học vừa làm vừa học năm 2020, năm 2021 và năm 2022 vượt chỉ tiêu theo quy định về xác định chỉ tiêu của Trường Đại học Trưng Vương vi phạm quy định tại Điểm c, d, Khoản 3, Điều 10 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Tuy nhiên, báo cáo kết luận thanh tra cho biết, đến thời điểm thanh tra các hành vi này đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020.

Ngoài ra, trong các năm 2020, 2021, 2022, Trường Đại học Trưng Vương cũng có nhiều vi phạm khác liên quan đến việc xác định chỉ tiêu, cụ thể là xác định chỉ tiêu vượt năng lực theo quy định về xác định chỉ tiêu; Trong xây dựng và công bố đề án tuyển sinh, các vi phạm chủ yếu liên quan đến việc cung cấp đầy đủ thông tin tuyển sinh các trình độ (chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện tuyển, chi phí đào tạo,...); Tương tự, trong tổ chức tuyển sinh, Trường vi phạm vì đã thông báo tuyển sinh không đúng hoặc không đầy đủ thông tin.

Chương trình đào tạo thiếu sự đối sánh, giáo trình "đi mượn", giảng viên thỉnh giảng đứng lớp tới hơn 90% tín chỉ

Kết quả vi phạm về công tác tổ chức đào tạo tại Trường Đại học Trưng Vương với nhiều nội dung liên quan đến chương trình đào tạo, tài liệu giảng dạy, giáo trình, hồ sơ của sinh viên/học viên chưa đầy đủ giấy tờ theo quy định, tỷ lệ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy trong chương trình đào tạo chưa đảm bảo,..

Cụ thể, theo kết luận thanh tra, kiểm tra xác suất hồ sơ đào tạo thấy Lớp ĐD12208 ngành Điều dưỡng chính quy năm 2022, trong 01 năm học có giảng viên thỉnh giảng đảm nhiệm giảng dạy 31 tín chỉ (91%), giảng viên cơ hữu giảng dạy 3 tín chỉ (9%).

Kết quả kiểm tra xác suất hồ sơ đào tạo lớp Điều dưỡng vừa học vừa làm C1ĐD220C, ĐD12214 cũng cho thấy, một số lớp giảng viên thỉnh giảng đảm nhiệm giảng dạy vượt quá về tỷ lệ giảng viên thỉnh giảng theo quy định.

Cụ thể, lớp C1ĐD220C hệ vừa làm vừa học năm 2020 có giảng viên thỉnh giảng đảm nhiệm giảng dạy 99 tín chỉ (79%), giảng viên cơ hữu chỉ giảng dạy 27 tín chỉ (21%); Lớp Điều dưỡng ĐD12214 (23 sinh viên) hệ vừa làm vừa học năm 2022 có giảng viên thỉnh giảng đảm nhiệm giảng dạy 41 tín chỉ (93%), giảng viên cơ hữu chỉ giảng dạy 7% (3 tín chỉ).

Chiếu theo Điểm đ, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT quy định: Giảng viên cơ hữu giảng dạy ít nhất 70% khối lượng chương trình đào tạo; khối lượng kiến thức còn lại do giảng viên thỉnh giảng (trong và ngoài nước) đã được ký kết hợp đồng thỉnh giảng với cơ sở đào tạo thực hiện. Các giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng đều phải có chuyên môn phù hợp với nội dung các học phần được phân công giảng dạy.

Đối với cơ sở đào tạo ngoài công lập, phải có tối thiểu 40% giảng viên cơ hữu giảng dạy ngành đăng ký đào tạo trong độ tuổi lao động.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng kết luận, các chương trình đào tạo của Trường Đại học Trưng Vương chưa được tham khảo, đối sánh với chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng ngành đã được kiểm định của các cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài.

Đến thời điểm thanh tra, Trường chưa thực hiện biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường sử dụng giáo trình/sách của cơ sở giáo dục khác đã xuất bản và được trường đưa vào trong đề cương chi tiết môn học cùng chương trình đào tạo.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Trưng Vương cũng vi phạm về việc bảo đảm điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu đào tạo ngành tại thời điểm thanh tra.

Tại thời điểm thanh tra, đội ngũ giảng viên của ngành Thương mại điện tử đào tạo trình độ đại học chưa bảo đảm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT, vi phạm điểm c khoản 2 Điều 12 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Cụ thể, ngành Thương mại điện tử có 4/5 giảng viên hết độ tuổi lao động, không có trình độ tiến sĩ đúng chuyên môn với ngành đào tạo (1 Phó Giáo sư Kinh tế, 3 Tiến sĩ Kinh tế, 1 Tiến sĩ Hệ thống thông tin).

Ngoài các vi phạm nêu trên, đoàn thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đánh giá, Trường Đại học Trưng Vương đã kiện toàn Hội đồng trường và Ban giám hiệu theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP. Trường đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục và được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh công nhận năm 2023.

Trường đã xây dựng được hệ thống văn bản, quy định nội bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, tổ chức tuyển sinh, đào tạo các trình độ hiện tại của Trường.

Ngoài ra, Trường đã thực hiện công khai thông tin tuyển sinh, các điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục trên trang thông tin điện tử của Trường.

Đối với các vi phạm của Trường Đại học Trưng Vương, đoàn thanh tra đã đề ra các biện pháp xử lý nhằm chấn chỉnh công tác quản lý. Về xử lý hành chính, đoàn thanh tra yêu cầu Trường Đại học Trưng Vương tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (nếu có) của cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm trong công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Bộ Giáo dục và Đào tạo sau 30 ngày kể từ ngày kết luận được ký ban hành.

Đồng thời, giao Phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo lập biên bản vi phạm hành chính đối với các vi phạm của Trường Đại học Trưng Vương, tham mưu Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định xử phạt hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (kể cả các hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử phạt).

Doãn Nhàn