Bồi dưỡng chứng chỉ tích hợp 3 tháng, giáo viên có được nhận lương, phụ cấp?

20/09/2022 06:42
Bùi Nam
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên được cử đi học bồi dưỡng chứng chỉ tích hợp Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý dưới 3 tháng liên tục vẫn được hưởng chế độ lương, phụ cấp.

Một số giáo viên các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý ở cấp trung học cơ sở thắc mắc khi được cơ quan có thẩm quyền cử đi học các chứng chỉ tích hợp Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý trong thời gian 3 tháng thì trong thời gian đó có được hưởng lương và các khoản phụ cấp như phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên hay không?

Trong bài viết hôm nay xin được làm rõ vấn đề trên.

Ảnh minh họa - Bùi Nam

Ảnh minh họa - Bùi Nam

Thời gian học bồi dưỡng chứng chỉ Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý là 3 tháng

Ngày 21/7/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2454/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên và Quyết định 2455/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lý.

Tại mục 1.1 Quyết định số 2454/QĐ-BGDĐT và 2455/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: Chương trình bồi dưỡng này được coi là điều kiện tối thiểu để mỗi giáo viên có thể bắt đầu triển khai dạy học môn Khoa học tự nhiên; môn Lịch sử và Địa lý.

Tại mục 7.2 của Quyết định 2454, mục 6.2 của Quyết định 2455 quy định thời gian bồi dưỡng: 03 tháng.

Như vậy, cả 2 Quyết định 2454, 2455 dù giáo viên bồi dưỡng môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý đều quy định thời gian bồi dưỡng là 3 tháng.

Trong thời gian học, giáo viên có được nhận lương, phụ cấp?

Tại mục 7.2 của Quyết định 2454 quy định thời gian học chứng chỉ Khoa học tự nhiên là 03 tháng, không ghi cụ thể phương án bồi dưỡng.

Tại mục 6.2 của Quyết định 2455 quy định thời gian bồi dưỡng chứng chỉ Lịch sử và Địa lý là 03 tháng. Có thể theo 02 phương án:

Phương án 1: Học tập trung, liên tục (có thể học vào kỳ nghỉ hè hoặc mỗi tháng một đợt từ 3 đến 4 ngày cuối tuần).

Phương án 2: Theo hình thức tích lũy tín chỉ. Người học hoàn thành Chương trình bồi dưỡng sau khi tích lũy đủ số tín chỉ qui định.

Dù học theo phương án nào, giáo viên cũng phải học dài ngày, thời gian học liên tục hoặc không liên tục, tổng thời gian học là 3 tháng.

Trong thời gian học 3 tháng đó, giáo viên có được nhận lương và phụ cấp hay không được giáo viên vô cùng quan tâm.

Theo tìm hiểu của người viết, trong thời gian giáo viên được các cấp có thẩm quyền cử đi học bồi dưỡng chứng chỉ tích hợp trong thời gian 3 tháng thì vẫn được nhận lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên vì các lý do dưới đây:

Căn cứ Khoản 2 Điều 35 Luật số: 26/VBHN-VPQH Luật viên chức quy định:

"2. Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương..."

Theo quy định trên, trong thời gian cử đi đào tạo, bồi dưỡng, giáo viên là viên chức vẫn được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định pháp luật.

Đối với phụ cấp ưu đãi nhà giáo tại Điểm b Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC quy định:

"2. Điều kiện áp dụng

...b) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

- Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

- Thời gian bị đình chỉ giảng dạy."

Như vậy, theo quy định này, nếu giáo viên được cử đi học tập trong nước không tham gia giảng dạy không quá 3 tháng thì vẫn thuộc đối tượng hưởng phụ cấp. Nhưng nếu thời gian học tập kéo dài không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng thì mới không được hưởng phụ cấp này.

Về phụ cấp thâm niên tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định cụ thể về thời gian không được hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

"2. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian tập sự.

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

d) Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

đ) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

e) Thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này."

Như vậy, nếu giáo viên được cơ quan có thẩm quyền cử đi học bồi dưỡng chứng chỉ tích hợp không thuộc các đối tượng trên, vẫn được hưởng đầy đủ chế độ phụ cấp thâm niên.

Từ các quy định trên, các thầy cô có thể yên tâm nếu được cử đi học bồi dưỡng chứng chỉ tích hợp Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý 3 tháng liên tục thì ngoài việc được cấp kinh phí bồi dưỡng, vẫn được hưởng chế độ lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên theo quy định hiện hành.

Tài liệu tham khảo:

https://luatvietnam.vn/giao-duc/quyet-dinh-2454-qd-bgddt-206145-d1.html

https://luatvietnam.vn/giao-duc/quyet-dinh-2455-qd-bgddt-206143-d1.html

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam