Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện nghiêm túc chế độ cử tuyển đối với HS, SV DTTS

16/09/2023 07:29
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 4891/GDDT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường dự bị đại học; Trường Hữu Nghị 80, Trường Hữu Nghị T78, Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục dân tộc như sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quốc hội và Nhà nước về đổi mới và phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong đó, ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện tốt chính sách đối với người dạy, người học, cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi;

Bên cạnh đó, tập trung triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với vùng đồng bào; tăng cường các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi, đặc biệt trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường dự bị đại học.

Đồng thời bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số; quan tâm giáo dục văn hóa dân tộc cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, mầm non; đổi mới và tăng cường công tác quản lý Giáo dục và Đào tạo, công tác thông tin, truyền thông về Giáo dục và Đào tạo.

Ảnh minh họa: Báo Tuyên Quang ảnh 1

Ảnh minh họa: Báo Tuyên Quang

Về nhiệm vụ cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số ở các cấp học. Văn bản hướng dẫn nêu các nhiệm vụ cụ thể như: rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, duy trì số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số ở các cấp học; nâng cao chất lượng giáo dục của trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú, trường dự bị đại học, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị T80.

Việc tăng cường dạy học tiếng dân tộc thiểu số, dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện tốt chế độ, chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Theo đó, tiếp tục thực hiện đúng, đủ kịp thời các chế độ, chính sách đối với người dạy, người học và các cơ sở giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thực hiện nghiêm túc chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, đảm bảo cử tuyển đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch. Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch cử tuyển của địa phương gắn với quy hoạch nguồn nhân lực của địa phương, của vùng để đảm bảo người đi học theo chế độ cử tuyển được xét tuyển và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

Cuối cùng, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc cụ thể, phù hợp.

Hiệu trưởng các trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị T80, Trường Hữu nghị T78, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của nhà trường.

Các đơn vị chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học và các văn bản hướng dẫn sơ kết, tổng kết nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục dân tộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Doãn Nhàn

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

chủ đề nổi bật