Tặng bằng khen của Thủ tướng cho 42 tập thể, cá nhân xuất sắc trong chống dịch

25/12/2021 10:38
Tường Vy
0
GDVN- Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 36 cá nhân thuộc Bộ Y tế, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID....

Ngày 24/12/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 2186/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 36 cá nhân thuộc Bộ Y tế, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Cụ thể, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể thuộc Bộ Y tế gồm:

1. Phòng Quản lý sức khỏe môi trường và hóa chất, Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế;

2. Phòng Quản lý sức khỏe lao động, Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế;

3. Văn phòng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

4. Phòng Điều dưỡng, Dinh dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

5. Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế;

6. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế.

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 36 cá nhân thuộc Bộ Y tế gồm:

1. Ông Trần Anh Thành, Trưởng phòng Quản lý sức khỏe lao động, Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế;

2. Ông Phạm Xuân Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý sức khỏe lao động, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế;

3. Ông Đoàn Văn Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý sức khỏe môi trường và hóa chất, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế;

4. Ông Đỗ Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng Quản lý sức khỏe môi trường và hóa chất, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế;

5. Ông Bùi Hữu Toàn, chuyên viên chính Văn phòng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế;

6. Ông Lê Mạnh Hùng, chuyên viên Phòng Quản lý môi trường cơ sở y tế, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế;

7. Tiến sĩ Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

8. Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

9. Tiến sĩ Dương Huy Lương, Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

10. Thạc sĩ Hà Thị Kim Phượng, Trưởng Phòng Điều dưỡng - Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

11. Thạc sĩ Cao Đức Phương, chuyên viên chính phòng Nghiệp vụ - Thanh tra và Bảo vệ sức khỏe cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

12. Thạc sĩ Đào Nguyên Minh, Phó Trưởng phòng Quản lý Chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

13. Bác sĩ Hà Thái Sơn, chuyên viên chính phòng Quản lý Chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

14. Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Kim Cúc, nguyên chuyên viên chính, Phòng Nghiệp vụ, Thanh tra, Bảo vệ sức khỏe cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

15. Thạc sĩ Lê Văn Trụ, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, Thanh tra, Bảo vệ sức khỏe cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

16. Thạc sĩ Trương Lê Vân Ngọc, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Thanh tra, Bảo vệ sức khỏe cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

17. Thạc sĩ Nguyễn Thùy Nguyên, Chánh Văn phòng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

18. Ông Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Bộ Y tế;

19. Thạc sĩ Phạm Trung Kiên, chuyên viên chính Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y tế;

20. Thạc sĩ Dương Đức Thiện, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế;

21. Thạc sĩ Nguyễn Anh Quang, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế;

22. Thạc sĩ Ngô Vũ Thắng, Trưởng phòng Tài Chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế;

23. Thạc sĩ Phan Thanh Thủy, chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế;

24. Thạc sĩ Phạm Thị Minh Nga, Phó Trưởng phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế;

25. Thạc sĩ Hoàng Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế;

26. Thạc sĩ Ninh Thị Hoài Thu, chuyên viên Phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế;

27. Thạc sĩ Vương Thị Lệ Nghi, chuyên viên Phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế;

28. Ông Nguyễn Dũng Cường, chuyên viên Phòng Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế;

29. Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai An, Phó trưởng phòng Đầu tư Viện trợ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế;

30. Thạc sĩ Vũ Thị Hậu, chuyên viên Phòng Đầu tư Viện trợ, Vụ Kế hoạch -Tài chính, Bộ Y tế;

31. Ông Lê Hải Đăng, chuyên viên Phòng Y tế quốc phòng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế;

32. Thạc sĩ Nguyễn Thành Hưng, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID -19 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bộ Y tế;

33. Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Cẩm Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện trường - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bộ Y tế;

34. Bà Nguyễn Hải Hà, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế;

35. Thạc sĩ Trần Thị Thu Nguyệt, chuyên viên Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế;

36. Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, chuyên viên Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế.

Tường Vy

ĐỌC GIÙM BẠN

Gương sáng cô thầy

Góc nhìn

Thông tin cần biết

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

chủ đề nổi bật