Sở GD Hòa Bình dự chi 30 tỷ đồng thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025

01/07/2022 06:41
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục dự kiến chi 30 tỷ đồng thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn ngành trong quản lý, giảng dạy và học tập giai đoạn 2022-2025.

Ngày 28/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ thực hiện chuyển đổi trong phương thức tổ chức dạy - học, phấn đấu đạt 80% người học, 100% giáo viên, 100% cơ sở giáo dục có đủ điều kiện (về phương tiện, đường truyền, phần mềm) tham gia có hiệu quả các hoạt động dạy và học trực tuyến...

Bên cạnh đó là thực hiện chuyển đổi số trong phương thức quản lý, điều hành. Cơ sở dữ liệu ngành được nâng cấp, hoàn thiện, kết nối thông suốt với các cơ sở giáo dục đảm bảo cung cấp thông tin quản lý đầy đủ, tin cậy và kịp thời; được kết nối và chia sẻ hiệu quả với các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, Bộ.

Hình ảnh minh họa: nguồn giaoduc.net.vn

Hình ảnh minh họa: nguồn giaoduc.net.vn

Các hoạt động quản lý giáo dục cấp Sở, Phòng được vận hành chủ yếu dựa trên dữ liệu và công nghệ số, trong đó 90% hồ sơ công việc tại Sở, 80% công việc tại cấp phòng và các cơ sở giáo dục được giao dịch và giải quyết trên môi trường số...

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số trong hoạt động dạy, học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học. Trong đó việc phát triển kho học liệu số chia sẻ dùng chung như bài giảng điện tử, bài dạy trên truyền hình, phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho các môn học giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên...

Để thực hiện kế hoạch trên, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ huy động các nguồn lực tham gia ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Ví như thu hút nguồn vốn của doanh nghiệp thông qua hình thức đối tác công tư (PPP); Hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối trang thiết bị số để hỗ trợ, ưu đãi cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin cơ bản; Đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức và hiệp hội về công nghệ thông tin trong và ngoài nước.

"Dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2022 – 2025 là 30 tỷ đồng", Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình thông tin.

Theo như bảng danh mục các nhiệm vụ, dự án kiến triển khai thực hiện trong năm 2022-2025, thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục và đào tạo, kết nối với cơ sở dữ liệu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo được đầu tư nhiều nhất, dự kiến kinh phí là 5,2 tỷ đồng.

Bảng danh mục các nhiệm vụ, dự án kiến triển khai thực hiện trong năm 2022-2025 (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình)

Bảng danh mục các nhiệm vụ, dự án kiến triển khai thực hiện trong năm 2022-2025 (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình)

Tiếp đó, là hạng mục xây dựng kho học liệu (ngân hàng câu hỏi, sách giáo khoa điện tử..) phục vụ các cấp học với kinh phí dự kiến là 4,8 tỷ đồng; Nền tảng học tập và thi trực tuyến e -learning đáp ứng yêu cầu là 4 tỷ đồng; Triển khai hệ thống hồ sơ quản lý giáo dục điện tử (sổ điểm, học bạ điện tử…) kèm chữ ký số cho cán bộ sở, phòng giáo dục, Ban giám hiệu, giáo viên… với kinh phí dự kiến là 3,2 tỷ đồng; Xây dựng hệ thống hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục, liên thông với cơ sở dữ liệu dùng chung là 3,3 tỷ đồng; Xây dựng Trung tâm điều hành Giáo dục thông minh là 3 tỷ đồng; và Hệ thống phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp là 1,5 tỷ đồng...

Mạnh Đoàn