SHB đã đáp ứng đầy đủ điều kiện niêm yết trên sàn HOSE

21/04/2021 20:20
Ngọc Quang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức hơn 19.260 tỷ đồng.

Ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông, SHB đã nhận được công văn của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc hồ sơ của SHB đã đáp ứng điều kiện theo Quy chế niêm yết chứng khoán của HOSE.

Việc tổ chức giao dịch chính thức đối với cổ phiếu của ngân hàng trên sàn HOSE sẽ được thực hiện sau khi vấn đề hạ tầng công nghệ được xử lý.

Mới đây, SHB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 1508/UBCK-QLCB về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SHB.

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông, SHB sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thực hiện thủ tục chia cổ tức theo quy định. Dự kiến thời gian thực hiện trong tháng 5/2021.

Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức hơn 19.260 tỷ đồng.

Cũng theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông đã công bố, SHB trình đại hội thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5%. Kế hoạch chi trả cổ tức của SHB năm 2021 dự kiến là 15%.

Ngọc Quang