Tổng sắp SEA Games: Đoàn VN dừng bước ở 96 HCV

22/11/2011 18:40
Giáo dục Việt Nam
0
(GDVN) - Bảng tổng sắp Huy chương chung cuộc của SEA Games 26. Đoàn Việt Nam đã kết thúc SEA Games với 96 HCV, vượt xa chỉ tiêu 70 HCV.

Đoàn Thể thao

Tổng

Indonesia 182 151 143 476

Thái Lan
109
100
120
329

Việt Nam 96
92
101
289

Malaysia
59 50 81 190

Singapore
42
45 73 160
Philippines 36 56
77 169

Myanmar 16 27 37 80

Lào
9 12
36
57

Campuchia
4 11 24
39

Đông Timor 1 1 6 8
Brunei 0 4 7 11

Tổng

554 549 704 1807
Giáo dục Việt Nam