Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng nhà nước

23/04/2016 07:21
Thành Chung
(GDVN) - Chiều 22/4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về hoạt động ngân hàng, thị trường tiền tệ và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước năm 2016.

Chiều 22/4, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về triển khai Nghị quyết số 01/2016/NQ-CP của Chính phủ, hoạt động ngân hàng, thị trường tiền tệ và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong năm 2016.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và lãnh đạo một số tổ chức tín dụng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá trong 5 năm qua, ngành Ngân hàng đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đề ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. 

Cụ thể tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm mạnh (từ 18,12% năm 2011 giảm xuống còn 0,63% vào cuối năm 2015), mặt bằng lãi suất cho vay giảm (tới cuối năm 2015 giảm 50% so với đầu nhiệm kỳ), dư nợ tín dụng tăng gắn với chất lượng tín dụng từng bước được cải thiện.

Bằng các công cụ tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá phù hợp với diễn biến lạm phát, thị trường ngoại hối cơ bản ổn định, niềm tin vào tiền đồng Việt Nam được tăng lên, khắc phục một bước tình trạng đô la hóa, vàng hóa nền kinh tế.

Ngành ngân hàng cũng đạt được những kết quả bước đầu trong xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém. Toàn hệ thống đã giảm được 20 ngân hàng yếu kém thông qua các kênh mua bán, sáp nhập từ đầu nhiệm kỳ tới nay, góp phần làm lành mạnh hóa hệ thống. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng nhà nước ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước

Thanh khoản và an toàn hệ thống được đảm bảo, cung ứng vốn tốt hơn cho nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị ngành Ngân hàng lưu ý các vấn đề:

- Nợ xấu còn cao, xử lý nợ xấu ở VAMC chưa thực chất; một số tổ chức tín dụng yếu kém chưa được xử lý dứt điểm;

- Tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm ở mức thấp so với kế hoạch, rủi ro lạm phát tăng do tác động của giá thế giới và việc điều chỉnh các loại giá do Nhà nước quản lý;

- Tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng khó khăn hơn trong bối cảnh tín dụng tăng nhanh tạo áp lực tăng mặt bằng lãi suất;

- Tín dụng trung và dài hạn có xu hướng tăng nhanh và cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung,...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Ngân hàng Nhà nước bám sát các nội dung và giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ tại Nghị quyết số 01 ngày 7/1/2016 của Chính phủ. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng nhà nước ảnh 2

Những kỳ vọng của doanh nghiệp Việt trong cuộc đối thoại với Thủ tướng

(GDVN) - Ông Vũ Tiến Lộc cho biết, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn Chính phủ có chương trình hành động để thúc đẩy phát triển khu vực doanh nghiệp trong cả nhiệm kỳ.

Trong điều hành lãi suất, đảm bảo phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2016 theo hưởng ổn định mặt bằng lãi suất tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh:

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng và giảm nợ xấu, bảo đảm không tạo sức ép lên mặt bằng lãi suất và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ.

Đồng thời đề nghị tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được ưu tiên, theo dõi chặt chẽ tín dụng bất động sản, hướng tín dụng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt, phù hợp với cung cầu ngoại tệ và diễn biến thị trường để ổn định thị trường ngoại hối, cải thiện quy mô dự trữ ngoại hối.

Khi thị trường có biến động, Ngân hàng Nhà nước phải có biện pháp can thiệp kịp thời, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu ngoại tệ hợp lý, hợp pháp đi liền với hạn chế tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xây dựng và triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2016- 2020 gắn với xử lý nợ xấu thực chất, hiệu quả và đặt trong việc triển khai Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. 

Quản lý chặt chẽ các tổ chức tín dụng yếu kém; Tiếp tục khuyến khích, tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng sáp nhập, hợp nhất, mua lại tự nguyện, xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém và vấn đề sở hữu chéo.

Đối với hoạt động của VAMC, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo thẩm quyền và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để phát triển thị trường mua bán nợ; hoàn thiện chức năng và có cơ chế, chính sách và nguồn lực phù hợp để phát huy vai trò của tổ chức này trong xử lý, thu hồi nợ xấu; chỉ đạo các tổ chức tín dụng công khai, minh bạch về nợ xấu và kết quả xử lý thực hiện các giải pháp kiểm soát nợ xấu, hạn chế gia tăng nợ xấu. 

Các Bộ, ngành phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tháo gỡ khó khăn cho VAMC trong việc ban hành văn bản liên quan tới xử lý nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo, hỗ trợ tổ chức tín dụng nhanh chóng thu hồi nợ,...

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước nâng cao chất lượng thống kê, dự báo phục vụ cho hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ và kinh tế vĩ mô, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng tới xã hội.

Thành Chung