Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Cảng hàng không Quảng Trị

07/04/2021 06:23
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính...

Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền để tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Quảng Trị theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, căn cứ định hướng quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan để xác định thời điểm đầu tư Cảng hàng không Quảng Trị, bảo đảm hiệu quả, khả thi.

Nhật Minh

Thông tin cần biết

Minh bạch - Hiệu quả các dự án BOT bằng cách nào?

chủ đề nổi bật