Lào Cai: Quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu BHXH, BHYT năm 2023

30/11/2023 15:10
Hướng Dương
GDVN-Toàn tỉnh Lào Cai có 70.125 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm tỉ lệ 17,51% so với lực lượng lao động, đạt 91,17% so với Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Toàn tỉnh có 70.125 người tham gia bảo hiểm xã hội

Theo số liệu báo cáo tại cuộc họp trực tuyến về Bảo hiểm xã hội và kết quả nâng cao chất lượng dân số, được tổ chức vào chiều 29/11/2023 vừa qua, cho thấy: Toàn tỉnh Lào Cai có 70.125 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm tỉ lệ 17,51% so với lực lượng lao động, đạt 91,17% so với Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong đó: Bảo hiểm xã hội bắt buộc là 61.822 người, chiếm tỉ lệ 15,44% so với lực lượng lao động, bảo hiểm xã hội tự nguyện là 8.303 người, chiếm tỉ lệ 2,07% so với lực lượng lao động.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 53.598 người, chiếm 13,38% so với lực lượng lao động, đạt 97,3% so với Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tổng số người tham gia bảo hiểm y tế là 716.625 người (Bảo hiểm xã hội tỉnh đang quản lý 680.808 người, ước Lào Cai có 35.817 người đang tham gia bảo hiểm y tế tại tỉnh khác), đạt 94,2% so với Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,88% dân số.

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với nhiều hình thức mới, phong phú. Qua đó, ý thức, hiểu biết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người dân ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, công tác thực hiện vận động người tham gia vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới, với đặc thù người dân tộc thiểu số chiếm hơn 66% dân số toàn tỉnh, trong khi đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, mức thu nhập thấp, không ổn định nên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Công tác thực hiện vận động người tham gia vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới, với đặc thù người dân tộc thiểu số chiếm hơn 66% dân số toàn tỉnh. Ảnh minh họa: Hướng Dương.

Công tác thực hiện vận động người tham gia vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới, với đặc thù người dân tộc thiểu số chiếm hơn 66% dân số toàn tỉnh. Ảnh minh họa: Hướng Dương.

Một số ý kiến thảo luận xoay quanh các nội dung như sau: Tập trung nguồn lực tuyên truyền cao điểm, vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm y tế thuộc diện được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong đó ưu tiên tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh công tác tập huấn cho tổ tuyên vận ở cơ sở với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để làm cầu nối truyền thông đến nhân dân.

Phấn đấu tăng tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; tổ chức ra quân hàng ngày, theo dõi tiến độ thực hiện, đến từng thôn vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; Phát huy tối đa vai trò của ban chỉ đạo cấp xã; phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi về những cách làm hay, hiệu quả trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 và 2024

Bà Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đánh giá cao về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp đã rất trách nhiệm, tích cực, bài bản, các ý kiến tham luận sát với thực tiễn, phù hợp để áp dụng, mang lại hiệu quả cao góp phần tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đặc biệt là chỉ tiêu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2023 và năm 2024, đề nghị Ban Chỉ đạo các cấp, ngành chuyên môn triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong công tác tuyên truyền, phát triển số người tham gia, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023. Huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đối với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Tăng cường công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; triển khai các giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế và chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, tập trung tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị định số 75/2023/NĐ-CP để đảm bảo người dân được thụ hưởng tối đa quyền lợi về bảo hiểm y tế.

Đối với Ban Chỉ đạo cấp huyện: Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban; cần phát huy mạnh hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương; đặc biệt ưu tiên đối với chỉ tiêu bảo hiểm y tế, vận động người thuộc diện được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP; căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, xây dựng kế hoạch hàng năm, giao chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các xã, phường, thị trấn; Đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Đối với Ban Chỉ đạo cấp xã: Tiếp tục kiện toàn bổ sung cán bộ công chức văn hóa xã hội là thành viên trong Ban Chỉ đạo. Phát huy tối đa vai trò của ban chỉ đạo, bám sát từng thôn, bản tổ dân phố trong vận động người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Đồng thời, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã quyết liệt và sát hơn nữa phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về bảo hiểm y tế. Làm tốt công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tới tận thôn, bản, tổ dân phố.

Các sở, ngành phối hợp đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc chấp hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đặc biệt là việc tham gia, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho người lao động.

Đẩy mạnh thanh kiểm tra, giám sát việc tham gia, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho người lao động trên địa bàn. Ảnh minh họa: Quang Trường.

Đẩy mạnh thanh kiểm tra, giám sát việc tham gia, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho người lao động trên địa bàn. Ảnh minh họa: Quang Trường.

Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; Tăng cường quản lý, sử dụng quỹ Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bảo đảm đúng quy định và hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và giám định điện tử chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn tỉnh.

Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp, nâng cao chất lượng phục vụ tạo thuận lợi cho đơn vị, cá nhân trong thực hiện giao dịch về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Hướng Dương