Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế

20/06/2024 09:06
Lưu Diễm
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương - tân Ủy viên HĐGS nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029, cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế.

Vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 05/QĐ-HĐGSNN về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Theo quyết định, có 28 Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước đồng thời là Chủ tịch 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành. Trong đó, 16/28 ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029 là thành viên mới so với nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương là 1 trong 16 thành viên mới của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029. Giáo sư Chương đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế.

So với nhiệm kỳ 2018-2023, danh sách Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 có 16/28 người là thành viên mới. Ảnh: HĐGSNN.
So với nhiệm kỳ 2018-2023, danh sách Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 có 16/28 người là thành viên mới. Ảnh: HĐGSNN.

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Theo bản lý lịch khoa học tự kê khai (ngày 5/5/2024) công khai trên website của Hội đồng giáo sư Nhà nước, Giáo sư Phạm Hồng Chương sinh năm 1964 được cấp bằng tiến sĩ vào năm 2003 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đến năm 2022, thầy Chương được bổ nhiệm chức danh giáo sư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước có chuyên môn là ngành Kinh tế. Hiện nay, thầy Chương là Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Giáo sư Phạm Hồng Chương là thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 2018 đến nay. Bên cạnh đó, thầy Chương cũng là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế từ năm 2023.

t-1709602832.jpg
Giáo sư Phạm Hồng Chương - tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế. Ảnh: NEU.

Trong quá trình hoạt động nghiên cứu, Giáo sư Phạm Hồng Chương có nhiều chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đã được đưa vào áp dụng thực tế, như sau:

Về hoạt động hướng dẫn nghiên cứu sinh (đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ), thầy Chương hướng dẫn chính tổng cộng 8 nghiên cứu sinh. Trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất, Giáo sư Phạm Hồng Chương đã hướng dẫn thành công 3 nghiên cứu sinh.

Ngoài ra, về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thầy Chương đã chủ nhiệm 2 đề tài cấp nhà nước; làm thư ký 1 đề tài cấp nhà nước; là chủ nhiệm của tổng số 10 đề tài nhánh đề tài cấp nhà nước, đề tài cấp Bộ và tương đương.

Danh mục đề tài Giáo sư Phạm Hồng Chương đã tham gia và được nghiệm thu trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất như sau:

Công bố 48 bài báo trên các tạp chí khoa học

Theo tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ứng viên được giới thiệu phải đáp ứng các quy định tại Điều 17 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Điều 3, Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT.

Trong đó, quy định thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở cần có uy tín chuyên môn khoa học cao, có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng.

Đối với những bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học, Giáo sư Phạm Hồng Chương có tổng số 48 bài báo đã được công bố. Trong đó bao gồm 28 bài đăng trên tạp chí trong nước và 20 bài đăng trên tạp chí quốc tế.

Đặc biệt, vào 5 năm liền kề từ thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất, thầy Chương có 8 bài báo khoa học trong nước và 19 bài báo khoa học quốc tế. Cụ thể như sau:

Năm 2019: có tổng cộng 3 bài (1 bài báo quốc tế; 2 bài báo trong nước);

Năm 2020: có tổng cộng 8 bài (5 bài báo quốc tế; 3 bài báo trong nước);

Năm 2021: có tổng cộng 8 bài (6 bài báo quốc tế; 2 bài báo trong nước);

Năm 2022: có tổng cộng 5 bài (4 bài báo quốc tế; 1 bài báo trong nước);

Năm 2023: có tổng cộng 3 bài báo quốc tế.

Danh mục bài báo khoa học trong nước đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất của Giáo sư Phạm Hồng Chương (ảnh chụp màn hình bản kê khai của thầy Chương)

Danh mục bài báo khoa học trong nước đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất của Giáo sư Phạm Hồng Chương (ảnh chụp màn hình bản kê khai của thầy Chương)

Kê khai thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu, Giáo sư Phạm Hồng Chương cho biết, trong suốt cả quá trình hoạt động nghiên cứu, thầy là chủ biên của 9 sách chuyên khảo, 3 giáo trình và cùng tham gia ở 3 sách chuyên khảo.

Trong danh mục những sách chuyên khảo, giáo trình trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần nhất, Giáo sư Phạm Hồng Chương có 5 tác phẩm bao gồm:

Danh mục sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình trong thời gian 5 năm gần đây của Giáo sư Phạm Hồng Chương (ảnh chụp màn hình bản kê khai của thầy Chương)
Danh mục sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình trong thời gian 5 năm gần đây của Giáo sư Phạm Hồng Chương (ảnh chụp màn hình bản kê khai của thầy Chương)

Chi tiết bản kê khai lý lịch khoa học của Giáo sư Phạm Hồng Chương xem TẠI ĐÂY.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước bao gồm:

1. Giải quyết công việc của Hội đồng Giáo sư nhà nước theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

2. Tham gia công việc của Hội đồng Giáo sư nhà nước với tư cách thành viên Hội đồng.

3. Được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước giao nhiệm vụ và bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

4. Tổ chức xây dựng phương hướng hoạt động và xác định các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến Hội đồng Giáo sư ngành được phân công phụ trách phù hợp với Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Quy chế này, báo cáo Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước thông qua và tổ chức thực hiện.

5. Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Hội đồng Giáo sư ngành được phân công theo quy định.

6. Được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở (Điều 17, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg) quy định:

1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.

2. Trung thực, có uy tín chuyên môn khoa học cao, có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng.

3. Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước phải có chức danh giáo sư; trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư.

5. Đang tham gia đào tạo, bồi dưỡng và quản lý từ trình độ đại học trở lên.

6. Có sức khỏe, thời gian để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lưu Diễm