Hà Nội công bố đáp án các môn thi vào 10

13/06/2024 15:05
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sở GD&ĐT Hà Nội công bố đáp án các môn thi không chuyên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố đáp án các môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ không chuyên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

Đề thi môn Toán:

Đề Toán.JPG
Ảnh chụp màn hình

Đáp án đề thi môn Toán:

ĐA Toán 1.JPG
ĐA Toán 2.JPG
Ảnh chụp màn hình

Đề thi môn Ngữ văn:

Đề Văn.JPG
Ảnh chụp màn hình

Đáp án đề thi môn Ngữ văn

ĐA Văn.JPG
Ảnh chụp màn hình

Đề thi môn Tiếng Anh:

Đề TA.JPG
Đề TA 2.JPG
Đề TA 3.JPG
Ảnh chụp màn hình mã đề 101
Ảnh chụp màn hình mã đề 101

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh:

ĐA TA.JPG
Ảnh chụp màn hình

Đề thi môn Tiếng Đức:

Đề Tiếng Đức 1.JPG
Đề Đức 2.JPG
Đề Đức 3.JPG
Đề Đức 4.JPG
Ảnh chụp màn hình

Đáp án đề thi môn Tiếng Đức:

ĐA Đức.JPG
Ảnh chụp màn hình

Đề thi môn Tiếng Hàn:

Đề Hàn 1.JPG
Đề Hàn 2.JPG
Đề Hàn 3.JPG
Đề Hàn 4.JPG
Ảnh chụp màn hình

Đáp án đề thi môn Tiếng Hàn:

ĐA Hàn.JPG
Ảnh chụp màn hình

Đề thi môn Tiếng Nhật:

Đề Nhật 1.JPG
Đề Nhật 23.JPG
Đề Nhật 4.JPG
Ảnh chụp màn hình

Đáp án đề thi môn Tiếng Nhật:

ĐA Nhật.JPG
Ảnh chụp màn hình

Đề thi môn Tiếng Pháp:

Đề Pháp 1.JPG
Đề Pháp 23.JPG
Đề Pháp 4.JPG
Ảnh chụp màn hình

Đáp án đề thi môn Tiếng Pháp:

ĐA Pháp.JPG
Ảnh chụp màn hình
Ngọc Mai