Hà Nam: Các cơ sở giáo dục không được yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu giấy

01/06/2023 06:46
Phúc Khang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Các cơ sở giáo dục tại Hà Nam được quán triệt không được yêu cầu cá nhân, tổ chức xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện thủ tục hành chính.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam có văn bản gửi các Trưởng đơn vị thuộc; trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này cùng Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã trên địa bàn về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Văn bản này nêu rõ, căn cứ Chỉ thị số 733/CT-BGDĐT ngày 10/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện, chỉ đạo thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục như sau:

Về công tác tuyên truyền, văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam yêu cầu, đẩy mạnh tuyên truyền tới công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên trong ngành và các đơn vị có liên quan định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022; không được yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy ngoài các thành phần hồ sơ theo quy định khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Chính phủ ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo điện tử Chính phủ

Đồng thời, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, cơ sở giáo dục để người dân biết việc không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Qua đó, văn bản này nêu ra yêu cầu về việc, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc việc không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục (các đơn vị thuộc Sở tham mưu với Sở Giáo dục và Đào tạo; các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố) thực hiện nghiêm túc việc Không quy định, không yêu cầu cá nhân tổ chức nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Các địa phương, các cơ sở giáo dục đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo điều kiện để khai thác, sử dụng thông tin về dân cư không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp, xuất trình các loại giấy tờ khác chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân,... khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Phúc Khang

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

chủ đề nổi bật