Giáo viên kiêm nhiệm tổ trưởng chuyên môn yên tâm sẽ được giảm 3 tiết/tuần

16/06/2024 06:59
Minh Khôi
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Công văn 2822/BGDĐT-GDTrH khẳng định giáo viên kiêm nhiệm tổ trưởng sẽ được giảm 3 tiết/tuần.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Văn bản hợp nhất 03/2017/VBHN-BGDĐT Thông tư quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông quy định “5. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.”

Trong các quyết định bổ nhiệm tổ trưởng do Hiệu trưởng ký bổ nhiệm hàng năm thì ghi là Quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng chuyên môn nên về câu từ không đồng nhất với Văn bản hợp nhất 03/2017/VBHN-BGDĐT.

Nên, một số địa phương băn khoăn khi trong các quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn, có nơi còn không cho tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 tiết/tuần.

Trường phổ thông chỉ có tổ chuyên môn, không có tổ bộ môn, tổ trưởng được giảm 3 tiết/tuần

Ngày 13 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 2822/BGDĐT-GDTrH trả lời Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang về việc xin ý kiến về tên gọi tổ đối với trường phổ thông.

Công văn 2282 Bộ GD.jpg
Công văn số 2822/BGDĐT-GDTrH

Theo đó, Công văn 2282 nêu Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được Công văn số 945/SGDĐT-TCHC của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang về tên gọi tổ đối với trường phổ thông và Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau (trích):

Theo Điều lệ trường phổ thông, trường phổ thông chỉ có “tổ chuyên môn” không có “tổ bộ môn”. Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn do Hiệu trưởng quyết định và quản lý.

Về chế độ làm việc đối với tổ trưởng, tổ phó chuyên môn được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Văn bản hợp nhất 03/2017/VBHN-BGDĐT Thông tư quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Giáo viên kiêm nhiệm tổ trưởng được giảm 3 tiết/tuần.

Như vậy, Công văn 2282 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ Giáo viên kiêm nhiệm tổ trưởng được giảm 3 tiết/tuần, giải tỏa hàng loạt thắc mắc, bức xúc thời gian qua.

Giáo viên vui mừng với Công văn phúc đáp của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian qua, một số nơi triển khai quy định chỉ có “tổ trưởng bộ môn” mới được giảm 3 tiết/tuần khiến nhiều giáo viên kiêm nhiệm tổ trưởng chuyên môn lo lắng, các cơ sở giáo dục thì lúng túng.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng có bài viết “Có nơi tổ trưởng chuyên môn không được giảm định mức 3 tiết/tuần, GV thấy phi lý” nêu phản ánh và một số phân tích về việc tổ trưởng không được giảm 3 tiết/tuần là còn máy móc, cứng nhắc.

Tuy nhiên, về câu từ khi chi trả lời chế độ phải đồng nhất, hoặc có văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền thì việc chi trả chế độ tăng giờ hoặc giảm tiết mới phù hợp.

Công văn 2822/BGDĐT-GDTrH trả lời Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang về việc xin ý kiến về tên gọi tổ đối với trường phổ thông khẳng định giáo viên kiêm nhiệm tổ trưởng sẽ được giảm 3 tiết/tuần là căn cứ pháp lý quan trọng để khẳng định giáo viên kiêm nhiệm tổ trưởng sẽ được giảm 3 tiết/tuần.

Công văn giải tỏa thắc mắc của giáo viên, cơ sở giáo dục phổ thông cả nước.

Giáo viên kiêm nhiệm tổ trưởng tại nơi người viết công tác vô cùng vui mừng, phấn khởi, giải tỏa tâm lý nặng nề thời gian qua, cám ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải đáp kịp thời.

Một số cơ sở giáo dục trước đây đã cắt giảm 3 tiết cho giáo viên kiêm nhiệm tổ trưởng chuyên môn nay đang thực hiện chế độ lại cho giáo viên, nếu vượt quá định mức tiết dạy/năm thì được tính tăng giờ theo quy định.

Người viết cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên có Công văn gởi Sở Giáo dục và Đào tạo toàn bộ các tỉnh/thành trong cả nước quy định thống nhất về tên gọi tổ, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó trong các trường phổ thông để việc chi trả và quyết toán chế độ được đồng bộ, thống nhất.

Tài liệu tham khảo: Công văn 2822/BGDĐT-GDTrH

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Minh Khôi