“Điều tra, ứng cứu sự cố an toàn thông tin” cho các đơn vị trong ngành ngân hàng

31/03/2021 14:07
Ngọc Quang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đây là cuộc thi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập ngành.

Cuộc thi nhằm khuyến khích phong trào thi đua học tập, nâng cao kỹ năng, trình độ của lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin và tăng cường nhận thức về an toàn thông tin cho toàn thể cán bộ của ngành Ngân hàng, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh và phát triển bền vững của ngành Ngân hàng, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo cuộc thi, ông Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết ngày 26/12/2019 Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 2655/QĐ-NHNN ban hành Chiến lược phát triển CNTT của ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu tổng quát thực hiện thành công chuyển đổi số trong ngành ngân hàng tiến đến Chính phủ số tại NHNN và ngân hàng số tại các tổ chức tín dụng.

Song hành với mục tiêu trên, chiến lược cũng xác định yêu cầu toàn Ngành phải đảm bảo an ninh, bảo mật và hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin ngành Ngân hàng, chuyển từ biện pháp phòng vệ thụ động sang tích cực chủ động phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ mất an ninh CNTT trong ngành Ngân hàng.

Phó Thống đốc cũng đã nhấn mạnh vai trò của lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin trong ngành Ngân hàng và biểu dương kết quả của toàn ngành về công tác bảo đảm an toàn thông tin qua hơn một năm triển khai chiến lược nêu trên.

Qua cuộc thi này, cùng với các chương trình đào tạo, tập huấn và diễn tập về an toàn thông tin hàng năm, Phó Thống đốc hy vọng lực lượng chuyên gia về an toàn thông tin của ngành Ngân hàng ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và công cuộc chuyển đổi số của ngành Ngân hàng; tiếp tục góp phần đưa ngành Ngân hàng là một trong những ngành dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin.

Cuộc thi An toàn thông tin có 40 ngân hàng, tổ chức tài chính đăng ký tham gia với gần 150 cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin.

Các đội tham gia cuộc thi thực hiện 2 bài thi: Điều tra ứng cứu sự cố an toàn thông tin. Kiểm thử an toàn thông tin phát hiện các lỗ hổng bảo mật có thể xâm nhập hệ thống.

Thông tin chi tiết về cuộc thi cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ 8h -17h ngày 31/03/2021.

2. Địa điểm:

- Đầu cầu trung tâm tổ chức cuộc thi: Cục Công nghệ thông tin (số 64 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội)

- Các đơn vị đăng ký tham dự thi trực tuyến qua mạng Internet.

3. Nội dung:

Các đội tham gia cuộc thi sẽ thực hiện 2 bài thi:

- Buổi sáng: Điều tra ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

- Buổi chiều: Kiểm thử an toàn thông tin phát hiện các lỗ hổng bảo mật có thể xâm nhập hệ thống.

4. Đối tượng tham gia: Mỗi tổ chức tín dụng đăng ký 01 đội tham gia cuộc thi, mỗi đội có tối đa 04 cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin tham gia.

Ngọc Quang