Chủ tịch HĐGS ngành Ngôn ngữ học có 4 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

17/06/2024 06:16
Thanh Thuý
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Nghiệu tân Ủy viên HĐGSNN nhiệm kỳ 2024-2029 cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước ngành Ngôn ngữ học.

Vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 05/QĐ-HĐGSNN về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo quyết định được công bố, 28 Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước cũng đồng thời là Chủ tịch 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành. So với nhiệm kỳ 2018-2023, Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 có 16/28 Ủy viên là thành viên mới.

Theo danh sách Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Nghiệu là 1 trong 16 thành viên mới so với nhiệm kỳ trước đó.

 Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Nghiệu (Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học, hiện công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Website nhà trường
Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Nghiệu (Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học, hiện công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Website nhà trường

Theo bản lý lịch khoa học tự kê khai 9/5/2024 đăng trên website Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho thấy, Giáo sư Vũ Đức Nghiệu sinh năm 1954, được cấp bằng tốt nghiệp tiến sĩ vào năm 1996 tại Việt Nam.

Thầy Nghiệu được bổ nhiệm chức danh giáo sư vào năm 2012 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước có chuyên môn là Ngôn ngữ học. Hiện thầy Nghiệu đang đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học.

Chức vụ cao nhất mà thầy Nghiệu từng đảm nhận là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thầy Nghiệu cũng là thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội trong nhiều năm.

Trong bản kê khai thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu thuộc chuyên ngành đang hoạt động của Giáo sư Vũ Đức Nghiệu cho thấy tổng số sách mà thầy đã chủ biên gồm 02 sách chuyên khảo; 01 giáo trình.

Ngoài ra, thầy Nghiệu có 1 sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất được xuất bản vào năm 2022 là: Ngữ pháp lịch sử tiếng Việt: Từ và ngữ đoạn. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về những bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học, theo bản khai của Giáo sư Vũ Đức Nghiệu cho thấy, thầy đã công bố 63 công trình đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó, có 59 bài báo được đăng trên tạp chí trong nước; 4 bài trên tạp chí quốc tế.

Trong đó, Giáo sư Vũ Đức Nghiệu có 8 bài báo đăng trên tạp chí trong nước; 3 bài báo đăng tạp chí quốc tế thuộc danh mục bài báo khoa công bố trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần nhất.

Cụ thể như sau:

Năm 2019: có tổng cộng 5 bài (1 bài báo quốc tế; 4 bài báo trong nước);

Năm 2021: có tổng cộng 1 bài ( 1 báo báo trong nước; 0 bài báo quốc tế)

Năm 2022: có tổng cộng 1 bài ( 1 báo báo trong nước; 0 bài báo quốc tế)

Năm 2023: có tổng cộng 2 bài ( 1 báo báo trong nước; 1 bài báo quốc tế)

Năm 2024: có tổng cộng 1 bài ( 0 báo báo trong nước; 1 bài báo quốc tế)

Danh mục một số bài báo đăng trên tạp chí trong nước trong thời gian 5 năm gần đây của Giáo sư Vũ Đức Nghiệu (ảnh chụp màn hình một phần bản kê khai của thầy Nghiệu)
Danh mục một số bài báo đăng trên tạp chí trong nước trong thời gian 5 năm gần đây của Giáo sư Vũ Đức Nghiệu (ảnh chụp màn hình một phần bản kê khai của thầy Nghiệu)

Về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước Vũ Đức Nghiệu đã chủ trì/chủ nhiệm 02 đề tài/chương trình cấp Nhà nước; 03 đề tài/chương trình cấp Bộ.

Trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần nhất, vị giáo sư này có 1 đề tài tham gia đã được nghiệm thu năm 2019 là "Nghiên cứu ngữ pháp lịch sử tiếng Việt ( từ và ngữ đoạn). Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội mã số GQ.18.51.Nghiệm thu 2019".

Trong hoạt động hướng dẫn nghiên cứu sinh (đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ), thầy Nghiệu hướng dẫn chính tổng cộng 07 nghiên cứu sinh.

Trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần nhất, thầy Nghiệu đã hướng dẫn chính 2 nghiên cứu sinh.

Về danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình, thầy Nghiệu có 13 sách; 63 bài báo.

Danh mục một số bài báo của Giáo sư Vũ Đức Nghiệu (ảnh chụp màn hình một phần bản kê khai của thầy Nghiệu)
Danh mục một số bài báo của Giáo sư Vũ Đức Nghiệu (ảnh chụp màn hình một phần bản kê khai của thầy Nghiệu)

Trong sự nghiệp của mình, tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước Vũ Đức Nghiệu đã đạt giải thưởng về công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012.

Chi tiết bản kê khai lý lịch khoa học của Giáo sư Vũ Đức Nghiệu TẠI ĐÂY.

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở (Điều 17, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg) quy định:

1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.

2. Trung thực, có uy tín chuyên môn khoa học cao, có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng.

3. Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước phải có chức danh giáo sư; trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư.

5. Đang tham gia đào tạo, bồi dưỡng và quản lý từ trình độ đại học trở lên.

6. Có sức khỏe, thời gian để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thanh Thuý