Cho phép trường nghệ thuật dạy Chương trình GDTX khóa 2021-2022 trở về trước

04/11/2021 10:10
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục cho phép các trường đào tạo nghệ thuật tiếp tục thực hiện giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cho học viên khóa 2021-2022 trở về trước.

Ngày 3/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi người học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường đào tạo nghệ thuật tiếp tục thực hiện giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cho học viên khóa 2021-2022 trở về trước.

Ảnh minh họa: nguồn Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ảnh minh họa: nguồn Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trước đó, ngày 30/10/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 3734/SGDĐT-GDTX-CN của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông trong các trường đào tạo nghệ thuật. Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: Đối với việc thực hiện giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên trong các cơ sở giáo dục, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Ngày 02/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3216/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các trường đào tạo nghệ thuật đảm bảo đúng quy định của Luật Giáo dục 2019.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại Công văn số 4093/BVHTTDL-ĐT ngày 03/11/2021 về việc tháo gỡ vướng mắc trong giảng dạy Chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật) và các cơ sở đào tạo nghệ thuật (với chuyên ngành chuyên sâu đặc thù); để đảm bảo quyền lợi của người học trong tình hình thực tế hiện nay và bảo đảm sự ổn định của các trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý với đề xuất của các đơn vị trên, cho phép các trường đào tạo nghệ thuật tiếp tục thực hiện giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên như đã thực hiện thời gian qua cho các khóa học tuyển sinh từ năm học 2021-2022 trở về trước. Yêu cầu các trường thực hiện nghiêm Chương trình giáo dục thường xuyên, bảo đảm về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và các điều kiện khác để thực hiện hiệu quả chương trình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo và kịp thời hướng dẫn để việc thực hiện giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên trong các trường đào tạo nghệ thuật đảm bảo đủ thời lượng, đúng thời gian theo Khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm chất lượng giáo dục.

Thùy Linh