6 tháng đầu năm, ngành BHXH Việt Nam chi trả chế độ cho gần 8 triệu người

14/06/2024 14:18
Thủy Uyên
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết và chi trả cho gần 8 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

6 tháng đầu năm 2024, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội trong nước tiếp tục được phục hồi nhưng vẫn còn không ít khó khăn.

Song với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, toàn Ngành đã bám sát định hướng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai đồng bộ các giải pháp linh hoạt và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm 2023; giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với tinh thần cải cách, trách nhiệm, phục vụ tối đa lợi ích của người tham gia, thụ hưởng chính sách; những quy định mới được triển khai nhanh chóng, kịp thời; công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh…

Đây là cơ sở, nền tảng để toàn Ngành tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các tháng tiếp theo của năm 2024. Một số kết quả nổi bật (ước thực hiện đến ngày 30/6/2024) như sau:

Công tác tham gia, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự luật quan trọng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như: Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Việc làm (sửa đổi); chính sách cải cách tiền lương…

Tập trung đề xuất, đánh giá tác động của các quy định, chính sách đối với công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… nhằm thực thi chính sách hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân, người lao động và doanh nghiệp.

chi tra.jpg
Công tác giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2023 với: khoảng 18,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ bao phủ là 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 1,16 triệu người (tương đương 6,77%) so với cùng kỳ năm 2023; trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1,62 triệu người, tăng 202 nghìn người (tương đương 14,25%) so với cùng kỳ năm 2023.

Đặc biệt, Ngành đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 1,22 triệu người (tương đương 1,37%) so với cùng kỳ năm 2023.

Công tác giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đảm bảo đầy đủ, kịp thời, qua đó đã góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động và Nhân dân.

Ước trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết và chi trả cho gần 8 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết 442,38 nghìn người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được lập danh sách chi trả trong tháng.

Bên cạnh đó, Ngành thực hiện tốt công tác tác giải quyết, chi trả chế độ, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

Ước đến tháng 6/2024, cả nước có khoảng 89,552 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú (tăng 6,563 triệu lượt người (tương đương 7,91%) so với cùng kỳ năm 2023); với số tiền giám định, thanh toán hơn 66,92 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh và đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo Luật định.

Công tác quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Việc quản lý và sử dụng các quỹ được thực hiện đảm bảo an toàn, bền vững, hiệu quả, trên tinh thần tối ưu hóa sử dụng quỹ nhưng phải đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Công tác thanh tra, kiểm tra: Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thực hiện Nghị quyết số 03/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ, ngày 01/3/2024, cơ quan Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thành lập.

Đây chính là sự ghi nhận của Quốc hội, Chính phủ đối với sự đóng góp của Ngành cho sự nghiệp an sinh xã hội trong suốt 29 năm qua.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, thời gian qua, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra; tiến hành thanh tra, kiểm tra với phạm vi rộng và theo phương thức điện tử...

Bên cạnh đó, chú trọng thanh tra chuyên ngành đóng đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm, đơn vị chậm đóng; kiểm tra chuyên đề, đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cao, bất hợp lý.

Kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm pháp luật đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; lập hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với trường hợp cố tình vi phạm.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin: Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác này.

Theo đó, Ngành thường xuyên rà soát, cắt giảm tối đa về quy trình, hồ sơ, thủ tục; ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt chuyển đổi số toàn diện mà trọng tâm là Đề án số 06 của Chính phủ…

Nhờ đó, đã đem lại rất nhiều lợi ích, tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là 1 trong 7 cơ quan hoàn thành 100% phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực chủ động phối hợp với các ngành Công an, từ sớm, từ xa để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Đến tháng 06/2024, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực trên 97,6 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (trong đó có hơn 87,4 triệu người đang tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).

Có 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp, với trên 90 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, Ngành cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và Bộ, ngành liên quan khác triển khai liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06 (gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng).

Tính đến tháng 06/2024, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 945.711 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 11.485 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 02 nhóm dịch vụ công liên thông này.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẵn sàng cùng các Bộ, ngành liên quan triển khai các quy định theo tinh thần Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ từ ngày 1/7 tới.

Công tác thông tin, truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được tăng cường đổi mới với nhiều hoạt động truyền thông đa dạng, thiết thực, phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của Ngành, nhất là các chỉ tiêu phát triển hiệu quả, bền vững người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trong đó, công tác phối hợp truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với các cơ quan thông tấn, báo chí ngày càng đi vào chiều sâu, bài bản, chuyên nghiệp.

Số lượng tin, bài, phóng sự, chương trình hay, hấp dẫn… về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải/phát sóng ngày càng nhiều, đặc biệt là các bài viết thông tin kịp thời các quy định mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; các nội dung của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); truyền cảm hứng, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, sáng tạo trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách tại địa phương.

Ước trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn Ngành đã xây dựng và phát hành khoảng 44 thông tin báo chí, bản tin, có khoảng 16.000 tin, bài, phóng sự… (bình quân mỗi ngày có khoảng 80-100 tin, bài) được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đáng chú ý, riêng trong đợt truyền thông cao điểm nhân Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân (tháng 5/2024) và nhân Kỳ họp Quốc hội thứ 7, khóa XV, các cơ quan thông tấn, báo chí đã vào cuộc mạnh mẽ với số tin, bài, phóng sự lớn, tăng hơn 33% so với tháng 4/2024 cũng như so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả đó đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác phát triển, mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội của toàn Ngành.

Chỉ tính trong tháng 5/2024, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã vận động, phát triển tăng mới hơn 100.000 người tham gia bảo hiểm xã hội so với tháng 4/2024.

Để đạt được những kết quả tích cực nêu trên, bên cạnh việc ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, Ban, Ngành, các địa phương còn là sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần quan trọng trong việc lan tỏa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới mọi tầng lớp Nhân dân, giúp gia tăng nhận thức và niềm tin của Nhân dân vào chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng sâu sắc, từ đó góp phần thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân của Đảng và Nhà nước ta.

Thủy Uyên